عقیق کویامیتو |
عقیق کویامیتو بیشترین شبه ریخت را نسبت به دیگر مکان های عقیق دارد. شبه ریخت به چیزی گفته می شود که شکل چیز دیگری را داشته باشد.

آکاایران: عقیق کویامیتو در چیهواهوا مکزیک یافت می شود و بیشترین شبه ریخت را نسبت به دیگر مکان های عقیق دارد. شبه ریخت به چیزی گفته می شود که شکل چیز دیگری را داشته باشد. شبه ریخت در عقیق بسیار نادر است و در عقیق های کروی در جاهای مختلف، معمولاً به صورت جایگزین کلسیت یا آراگونیت رخ می دهد.

آکاایران: عقیق کویامیتو |

فرآیند تشکیل بدین صورت است. ابتدا کریستال ها در حفرات گازی برجای مانده در سنگ های آتشفشانی آندزیت رشد می کنند (در مورد عقیق کویامیتو گمان می رود که این کریستال ها آراگونیت باشند). سپس عقیق شروع به تشکیل می کند و کریستال ها و داخل حفره را می پوشاند. هرچه عقیق بیشتری تشکیل شود پوشش روی کریستال ها ضخیم تر می شود. این فرآیند می تواند ادامه یابد تا زمانیکه حفره ی گازی پر شود یا معمولاً متوقف شود و قسمت های توخالی در کلوخه ایجاد می کند. کوارتز یا عقیق نیز به مانند تمامی عقیق های کلوخه ای ممکن است از یک حالت به حالت دیگر تغییر کنند.

زمانیکه لایه ی عقیق بر روی کریستال تشکیل می شود، شکل ترکیب حاصله صاف تر می شود تازمانیکه کاملاً سطح مقطع کروی پیدا کند. یک عقیق جامد که سطح مقطع زده شود یک الگوی نواری کروی در قسمت خارجی و شش ضلعی در مرکز نشان می دهد (شش ضلعی در نقطه ی ابتدای پوشش کریستال).

Coyamito Agate Pseudomorphs

.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :