قنات میراث زنده ی تاریخ ایران - آکا
سطح زمین می رسد,زیرزمین می ساخته,گیرد و هزارها متر به طول,باز برای مدیریت,چاه مادر,جریان یابد می گویند,رشته چاهی,سرانجام

قنات میراث زنده ی تاریخ ایران

قنات یا کاریز «کهریز» به راهی که در زیر زمین کنند تا آب از آن جریان یابد می گویند. قنات کانالی است که از دیر باز برای مدیریت آب در زیرزمین می ساخته اند، رشته چاهی است که از «چاه مادر» سرچشمه می گیرد و هزارها متر به طول می انجامد که سرانجام آب این قناتها برای شرب و کشت و کار به سطح زمین می رسد ودر جای معینی به روی زمین می آید.

بنابر مطالعات تاریخی،هسته های اصلی شکل گیری نخستین تمدن های بشری در کنار منابع آبی بوده اند و از این دست تمدن ها کم نیستند و می توان به تمدن های بین النهرین و ماوراالنهر و تمدن های حاشیه ی رودخانه های نیل و سند و گنگ اشاره کرد. پرواضح است که آب و دستر سی به آن از جمله ابتدایی ترین نیاز های بشر برای ادامه حیات خویش است لذا ذهن خلاق بشر در طول تاریخ به شیوه های گوناگون به کشف راه حل های بدیع و خلاقانه ای برای رفع این نیاز دست یافته است. به هر کدام از این دست آوردها که بنگریم شاهد نبوغ، آگاهی، پشتکار، درایت و عشق به سرزمین هستیم.

ایرانیان باستان در چندین هزار سال قبل دست به ابتکار جدیدی زده که آن را قنات یا کهریز نام گذارده اند. با این اختراع که در نوع خود در جهان تاکنون بی نظیر است، می توان مقدار قابل توجهی از آبهای زیرزمینی را جمع آوری کرده و به سطح زمین رساند، که همانند چشمه های طبیعی ، آب آن در تمام طول سال بدون هیچ کمکی از درون زمین به سطح آن جاری میگردد

منوچهر، پادشاه ایرانی بیش از ۳ هزار سال پیش دستور داد پیوند دادن لوله های چاه و انتقال ثقلی آب های زیرزمینی که به آن کاریز (قنات) می گفتند را به برزگران بیاموزند.


ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :