سنگ شناسی - مقالات تخصصی آکا
مواد مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی چرخه,تقویم زمین شناسی تحلیل تغییر شکل,آذرین زمین شناسی نفت خاک,زمین شناسی نفتگیر,خاک سیل‌ها آتشفشان نوع هاوایی,آتشفشانهای

مقالات تخصصی - مقالات زمین شناسی - سنگ شناسی

 آتشفشان شناسی پشته های میان اقیانوسی علم زمین شناسی ژئو شیمی سنگ شناسی رسوبی کانی شناسی چینه شناسی مناطق آتشفشانی در ایران سنگ شناسی آذرین زمین شناسی نفت خاک رخساره ومحیط رسوبی تعین سن در زمین شناسی نفتگیر نفتگیر ساختمانی آتشفشان در اقیانوس تطابق زمین شناسی کیمبرلیت انواع سنگ دگرگونی مجاورتی مکانیک سنگ تقویم زمین شناسی تحلیل تغییر شکل سنگها مواد مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی چرخه سنگ خواص عمومی سنگ روشهای اندازه گیری سختی و دوام سنگ عمر زمین کانه آرایی تعیین سن سنگها تعیین سن نسبی طبقات رده بندی سنگهای آذرین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و میکانیک خاک سیل‌ها آتشفشان نوع هاوایی گستریه ژئوشیمی دریای خزر نفتگیر چینه‌ای مواد مورد استفاده در گل حفاری رخساره ها و محیطهای رسوبی انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای استخراج رخساره ها و مشخصات آنها آتشفشانهای ماه آشیانه های ماگمایی ...

سنگ شناسی یا پترولوژی

واژه Petrology به معنای سنگ شناسی در سال 1811 توسط پینکر تون ابداع و به کار برده شد. این نام از کلمات یونانی petra به معنی سنگ و logos به معنی بحث کردن مشتق گردیده است. سنگ عبارت از یک جسم طبیعی است که از یک کانی یا مجموعه ای از چند کانی تشکیل شده است و سنگ شناسی به معنای اعم قسمتی از علم زمین شناسی است که در آن راجع به طرز تشکیل ، منشا و همچنین توصیف و طبقه بندی و ترکیب سنگها صحبت می شود.

سنگ شناسی توصیفی قسمتی از سنگ شناسی است که در آن راجع به ترکیب ، مشخصات و طبقه بندی سنگها صحبت می شود. در سنگ شناسی توصیفی بسته به دقت مورد نظر از چشم غیر مسلح یا حداکثر با ذره بین دستی ، میکروسکوپ ، تجزیه شیمیایی ، دیفراکسیون اشعه ایکس و ... استفاده به عمل می‌آید.

سه خانواده سنگ
زمین شناسان ، بر پایه مشاهدات انجام شده ، سنگهای زمین را از نظر منشا به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند که عبارتند از :
سنگهای آذرین
سنگهای رسوبی
سنگهای دگرگونی
سنگهای حد واسط

سنگهای آذر آواری و توفها :
این سنگها ، جزو سنگهایی هستند که از نظر ماده اولیه جز سنگهای آذرین و از نظر محل و طرز تشکیل جز سنگهای رسوبی هستند.

میگماتیت‌ها :
 میگماتیت‌ها در زبان یونانی به معنی اختلاط است و عبارت از سنگی مرکب و ناهمگن که قسمتی از آن رنگ روشن و ظاهر گرانیتی داشته و قسمت دیگر از نوع گنیسی و از کانیهای تیره تشکیل شده است. این سنگ حد واسط سنگهای آذرین و دگرگونی است.

گرانیت آناتکسی :
این گرانیتها منشا رسوبی دارند و معمولا رسهای شیستی سرشار از کوارتز ، گریواک و آرکوز مولد این گرانیت می‌باشند. اگر این سنگهای رسوبی تحت تاثیر دگرگونی ناحیه‌ای شدید قرار گیرند ، بخشی از این سنگها ذوب شده و ماده حاصل از ذوب در فرآیندهای سنگ‌زایی مجدد یعنی تولید ماگمای پالین ژنتیک یا گرانیت‌هایی که از ذوب رسوبات به وجود می آیند ، شرکت می‌کند.
در سنگهای رسوبی در اثر دیاژنز تغییراتی صورت می‌گیرد که در این صورت نه می‌توان این سنگها را سنگهای رسوبی اولیه دانست و نه می‌توان آنها را جزو سنگهای دگرگونی طبقه بندی کرد
منبع:دانشنامه رشد
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :