زمین و آسمان غرق در اشعه گاما
بیگ بنگ: برای یک تلسکوپ اشعه گاما که به دور زمین در حال چرخش است، در واقع درخشان ترین منبع پرتوهای گاما ، یا پر انرژی ترین حالت نور ، خود زمین است. اشعه گامای

آکاایران: بیگ بنگ: برای یک تلسکوپ اشعه گاما که به دور زمین در حال چرخش است، در واقع درخشان ترین منبع پرتوهای گاما ، یا پر انرژی ترین حالت نور ، خود زمین است. اشعه گامای زمین زمانی تولید می شود که ذرات با انرژی بالا مثل پرتوهای کیهانی از فضا ، به اتمسفر برخورد کنند.

آکاایران: زمین و آسمان غرق در اشعه گاما

اعتبار تصویر: تلسکوپ بین المللی فرمی ، ناسا ، وزارت نیرو

این فرایند باعث می شود اشعه های مضر نتوانند به سطح زمین برسند، در این منظره قابل توجه که تلسکوپ فضایی پرتو گامای فرمی به آن خیره شده، اشعه گاما، زمین و آسمان را احاطه کرده است. این تصویر تنها با استفاده از مشاهدات فرمی در هنگامی که مرکز کهکشان راه شیری نزدیک به اوج یا سمت الراس و بطور مستقیم در بالای ماهواره فرمی بوده گرفته شده است. سمت الراس در مرکز میدان قرار دارد. زمین و نقاط نزدیک به سمت القدم ، درست در زیر ماهواره قرار دارد و منطبق بر میدان دید میباشد. این میدان دید، زمین و آسمان را از چشم انداز مداری فرمی نشان می دهد.

این تصویر، اشعه گامای با شدت پایین، را به رنگ آبی و شدت بالا را به رنگ زرد در یک مقیاس لگاریتمی نشان می دهد. منابع اشعه گاما در آسمان در امتداد کهکشان راه شیری نسبتا کم نور بصورت مورب نشان داده شده است. ماهواره فرمی در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ جهت اکتشاف منابع انرژی بالای جهان به فضا پرتاب شد، این هفته فرمی ۲۰۰۰ مین روز خود را در مدار زمین جشن گرفت.


,apod,nasa,اتمسفر زمین

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :