مشخصات جریان الکتریکی - آکا
واژه آلمانی,بطور غیر رسمی,معنی شدت,دستگاه SI آمپر,خوانده می‌شود,نظر تاریخی,الکتریکی,گرفته

از نظر تاریخی نماد جریان I، از واژه آلمانی Intensität که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ، آمپراژ خوانده می‌شود.

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :