ساخت 24 ساعته یک خانه با فناوری ایرانی!
ساخت 24 ساعته یک خانه با فناوری ایرانی! چاپگر سه بعدی,بهرخ خوشنویس
ایسنا: فناوری چاپ خانه که توسط پروفسور «ساخت 24 ساعته یک خانه با فناوری ایرانی! چاپگر سه بعدی,بهرخ خوشنویس


ساخت 24 ساعته یک خانه با فناوری ایرانی! چاپگر سه بعدی,بهرخ خوشنویس


گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :