نسبت تراکم  - آکا
دنیای اطلاعات: نسبت تراکم Compression Ratio موتورهای درون سوز نسبتی است که به مقدار حجم سیلندر در نقطه آغاز تراکم و نقطه پایان تراکم که همان نقطهٔ آغاز آتشزایی

آکاایران: آکا ایران: نسبت تراکم Compression Ratio موتورهای درون سوز نسبتی است که به مقدار حجم سیلندر در نقطه آغاز تراکم و نقطه پایان تراکم که همان نقطه ی آغاز آتشزایی است گفته می شود.

آکاایران: نسبت تراکم

برای نمونه موتوری که نسبت تراکم آن یازده به یک باشد حجم سیلندر در متراکم ترین حالت خود یک یازدهم حالتی است که سیلندر در باز ترین حالت خود قرار دارد. که این نسبت را به صورت ۱۱/۱ (یازده بر روی یک) نمایش می دهند.

,compression ratio,تراکم,نسبت تراکم چیست
1
,compression ratio,تراکم,نسبت تراکم چیست
1
.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی