معماری ایرانی: مسجد جامع یزد - آکا
معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی اسلامی,معماری ایرانی معماریان,معماری ایرانی+مقاله,معماری ایرانیان,معماری ایرانی و اسلامی,معماری
آکاایران به نقل از برترین ها : مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویر می‌باشد و در طی حدود ۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده‌است. پایه‌های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد، از لحاظ شیوه


سبک معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


ویژگی‌های مهمّ بنا


این مسجد به چند دلیل حایز اهمیّت است: نخست آن که قدیم‌ترین نمونهٔ معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


شیوه آذری (سبک مغول)

شیوه آذری، سبکی در معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


پیرنیا می‌نویسد پس از اینکه هولاکو در سال ۶۵۷ق/۱۲۵۹م در مراغه مستقر شد، معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


معماری ایرانی: مسجد جامع یزد مسجد جامع یزد,معماری,معماری ایرانی,مقالات معماری


گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :