راهنمای انتخاب صندلی مناسب  - آکا
راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,طراحی صندلی,دکوراسیون,استاندارد,نشیمن



,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری

صندلی یا چیزی برای نشستن شاید از نخستین ابزارهایی باشد که آدمی طراحی و ساخته است. هر آدمی به نشستن نیاز دارد و از این‌رو همه آدم‌ها به صندلی یا نشیمن نیاز دارند. این دو دو تا چهارتای ساده، رمز فراوانی طرح‌ها و ایده‌ها و همچنین پیشینه بلند صندلی در جهان است.


,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری

,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری


ولی همه صندلی‌ها خوب نیستند. آدمی سال‌ها تجربه کرد تا بفهمد که چه چیزی برای نشستن مناسب‌تر است و پس از آن هم سال‌ها آزمایش کرد تا بداند که چگونه نشستن درست است. در اینجا فشرده‌ای از نکته‌ها و استانداردها در انتخاب صندلی خوب را به همراه تصویرهای گویا آورده‌ایم:


,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری

,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری



هنگام نشستن روی یک سطح، نشیمنگاه آدمی در تماس مستقیم با سطح قرار می‌گیرد. بهترین حالت برای نشستن، حالتی است که نیروی وزن آدمی در بیشترین سطح پخش شود. پس اگر برای مدت زیادی می‌نشینید، صندلی‌ای را برگزینید که نشیمن آن تا اندازه زیاد با فرم نشیمنگاه آدمی هماهنگ شده باشد.


,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری

,راهنمای انتخاب صندلی مناسب صندلی,صندلی مناسب,درست نشستن,مقالات معماری


نشیمنگاه آدمی همه وزن آدمی را هنگام نشستن روی صندلی تحمل نمی‌کند. بخشی از پشت و همچنین پاها در این کار کمک می‌کنند. از این‌رو ارتفاع نشیمن یک صندلی اهمیت بسیار می‌یابد. هر چه ارتفاع صندلی بیشتر باشد، فشار بیشتری بر بخش زیرین ران خواهد آمد. ارتفاع مناسب در یک نشستن معمولی آن است که کف پاها به خوبی روی زمین قرار گیرند.

عمق نشیمن صندلی هم تاثیری بسیار و مستقیم بر آسایش آدمی در نشستن دارد. اگر عمق صندلی زیاد باشد، لبه نشیمن آزاردهنده خواهد بود. اگر هم عمق نشیمن کم باشد، آدمی برای جبران یا جلوگیری از افتادن، فشار فراوانی بر پشت و زانوها می‌آورد.

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :