آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک  - آکا
آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری
اتووود - ندا باقری: زاها حدید در نمایشگاه بزرگ آثار و فرایند طراحی خود با نام " زاها حدید- جهان معماری " در مرکز معماری دانمارکی، " فضایی پارامتریک " را به وجود آورده است. به منظور مطرح کردن مانیفست آثار حدید تحت عنوان " جهان مترقی دیجیتال و هندسه " مجموعه ای از ماکت ها و پنل های عکس طراحی های وی، به نمایش درآمده است.

,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


این اینستالیشن، به طور خاص برای نمایش یک تجربه ی پارامتریک همه جانبه طراحی شده است تا به جنبش بازدیدکنندگان در فضا، با استفاده از طرح هایی پویا، واکنش نشان دهد. در همکاری با شرکت های طراحی کولیژن، کاوی و والبرگ، این فضای تاریک به وسیله ی سقفی غشا مانند و نورهایی منحصر بفرد طراحی شده است.

این اتاق با دو اسکنر لیزری که اطلاعات بازدیدکنندگان نمایشگاه را ضبط می نمایند، مجهز شده است. این اطلاعات پس از پردازش، ارتفاع چهار فعال کننده را تنظیم می نمایند تا با فضای و یا کشش حجم های سیلندری زیر پوست سقف، طرح ها را اجرا نمایند.

,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری


,آثار جدید «زاها حدید» در مرکز معماری دانمارک معماری,طراحی و معماری,نمایشگاه معماری,مقالات معماری

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :