عمارت بادگیر، شاه نشینی در قلب تهران  - آکا
عمارت بادگیر,شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان
آکایران :وب سایت تابناک با تو: بنا بر نوشته معیر الممالک در زمان ناصرالدین شاه در حوضخانه این عمارت انواع طیور زیبا رها کرده و در یک طرف عمارت مزبور نیز لانه و قفس هایی ساخته و پرندگان بسیار از هر قبیل در آن گرد آورده بودند و گاه هنگام دانه دادن به آنها شاه آمده به تماشا می ایستاد و با همراهان سخن از صید طیور و طرز به دام آوردن آنها می راند.
,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری

آکاایران: عمارت بادگیر، شاه نشینی در قلب تهرانبنا به گزارش آکاایران : این عمارت دارای تالار بزرگی است که ارسی ها، ستون ها، دیوارها و سقف آن با نقاشی، زرنگاری، آینه کاری، گچ بری، منبت کاری و مرمر پوشیده شده است و یکی از تالار های پر کار و زیبا و جالب به شمار می رود.
,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری


تالار شاه نشین ,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری


,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری


پادشاهان قاجار اگر در ایام تابستان به هر دلیلی در تهران می ماندند و به ییلاق نمی رفتند، از این حوضخانه استفاده می کردند. مراسم تاجگذاری مظفرالدین شاه که مصادف با تابستان و گرمای شدید تهران بود نیز در تالار همین عمارت بر روی تخت طاوس برگزار شد.
,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری


این حوضخانه در سال 1378 ش بعد از مرمت تبدیل به عکسخانه و گزیده ای از عکس های دوره قاجار متعلق به آلبوم خانه کاخ گلستان در آن به نمایش گذاشته شده است.
,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری


بنا بر نوشته معیر الممالک در زمان ناصرالدین شاه در حوضخانه این عمارت انواع طیور زیبا رها کرده و در یک طرف عمارت مزبور نیز لانه و قفس هایی ساخته و پرندگان بسیار از هر قبیل در آن گرد آورده بودند و گاه هنگام دانه دادن به آنها شاه آمده به تماشا می ایستاد و با همراهان سخن از صید طیور و طرز به دام آوردن آنها می راند».
,عمارت بادگیر, شاه نشینی در قلب تهران عمارت بادگیر,باغ گلستان,مقالات معماری

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :