اصول تولید بیوگاز - آکا
مشکلات اساسی,روستاهای دور افتاده,دارد بسیار,هزینه,دارد,کشوری مانند ایران که منابع,کشوری مانند ایران,کشوری مانند

اصول تولید بیوگاز


مشکل انرژی امروزه یکی از مشکلات اساسی تمامی کشورهای جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. سوخت رسانی به روستاهای دور افتاده حتی در کشوری مانند ایران که منابع غنی انرژی را در اخنیار دارد بسیار مشکل و هزینه بر می باشد.

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و محلی یکی از راه حلهایی می باشد که امروزه پیشنهاد می گردد.بیو گاز یکی از این انرژی های تجدید پذیر می باشد که علاوه بر تولید انژی باعث ایجاد کودهای کشاورزی و افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و کنترل بیماریها می شود و یک راه حل مناسب برای دفع مواد زائد جامد می باشد. فاضلاب و مواد زائد جامدی که توسط صنایع و جوامع تولید می گردد باعث آلودگی شدید محیط می شود که می توان با استحصال بیوگاز خطرات ناشی از این مواد را به شدت کاهش داد و از انژی و کود تولیدی نیز استفاده نمود.

استحصال بیوگاز را می توان از فرایند های بی هوازی تصفیه فاضلاب مانند UASB و همچنین از محل های دفن زباله نیز انجام داد و بخشی از هزینه های مصرفی را جبران نمود. بطور مثال یکی از مشکلاتی که دامداریها با آن دست به گریبان هستند ، کنترل فضوات دامها برای کاهش میزان بو و فرآورده هایی می باشد که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می گردد . بیوگاز می تواند ما را در مواجهه با این مشکلات یاری دهد . منافع زیست محیطی سیستمهای بیوگاز فراتر از سیستمهای تصفیه مرسومی است که تاکنون مورد استفاده قرار می گرفتند (همانند مخازن ذخیره ، برکه ها ولاگون ها) . این منافع زیست محیطی شامل کنترل بو ، بهبود کیفیت آب و هوا ، بهبــود ارزش غذایی کــود تولیدی ، کاهش میزان انتشار گازهای گلخــانه ای و دست یابی به بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی می باشد...

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :