نمونه اصول طراحی ـ تولید نان صنعتی - آکا
نمونه اصول طراحی,برد و نوع مصرف و مناسب بودن,میزان آن میتوان به درجه استخراج,نانها تعیین نمود,درجه رنگ,src=,جهت,روشنی

نمونه اصول طراحی ـ تولید نان صنعتی

اصولا آرد گندم را بر مبنای خاکستر طبقه بندی می کنند . از روی میزان آن میتوان به درجه استخراج آرد ، درجه رنگ ، تیرگی یا روشنی آرد پی برد و نوع مصرف و مناسب بودن آن را جهت هر یک از نانها تعیین نمود .

بطوری که می دانیم ، املاح معدنی در لایه آلرون و پوسته ( دانه ) بیشتر از اندوسپرم ذخیره می شوند . بنابراین از روی میزان خاکستر یا املاح می توان پی برد که آرد بیشتر از کدامیک از لایه و قسمت های دانه استحصال گردیده است . ضمناً برخی از ویزگیهای آرد و مناسب بودن آن جهت پخت هر یک از نانها را می توان از طریق طبقه بندی آرد تعیین نمود . البته باید متذکر شد که کیفیت و مرغوبیت آرد نمی تواند از طریق در صد خاکستر یا املاح مشخص گردد .

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :