شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط Lactobacillus acidophilus  - آکا
تولید شده بود مورد آزمایش قرار گرفته و اثر,گرم مثبت و گرم منفی بررسی,شناسایی و تشخیص,src=,نمونه,باکتریوسین,بوسیله,مطالعه

شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط Lactobacillus acidophilus

در این مطالعه لاکتوسین RN۷۸ که بوسیله acidophilus L. (جداشده از یک نمونه پنیر غیرپاستوریزه) تولید شده بود مورد آزمایش قرار گرفته و اثر بازدارندگی آن بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.

 طیف بازدارندگی این باکتریوسین بر علیه باکتری های پاتوژن از قبیل L.ivanovii RTCC۱۳۳۱ S.aureus RTCC RTCC۱۲۴۰، L.monocytogenes ۱۸۸۵ و S.pyogenes مشاهده گردید. ویژگی این باکتریوسین مقاومت در برابر گرما (۹۰ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و همچنین حفظ فعالیت در pH قلیایی می باشد. فعالیت ضد میکروبی لاکتوسین RN۷۸ پس از مجاورت با پروناز و تریپسین به طور کامل از بین رفت، در صورتی که کاتالاز هیچ اثری روی فعالیت آن نداشت. اثر بازدارندگی این باکتریوسین پس از افزودن SDS و EDTA یک درصد وسیع تر گردید و توانست از رشد E.coli RTCC ۱۱۶۲و S.typhi (local isolate) که قبلا در مقابل آن مقاوم بودند نیز جلوگیری نماید. تیمارکردن این گونه، با آکریدین اورنج و حرارت بالا (۴۰ درجه سانتیگراد) منجر به بروز جهش هایی در باکتری گردید، که اختلال در تولید باکتریوسین RN۷۸ به دنبال داشت. در تمام این جهش های اختلال زا، عدم حضور پلاسمید ۴۲ kb مشاهده گردید، در صورتی که وجود این پلاسمید در گونه اصلی مولد باکتریوسین، با استفاده از الکتروفورز Echardt gel به اثبات رسیده بود.
  
 
پایگاه اطلاعات علمی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :