پدیده‌ی اسرار آمیز super moon + تصاویر - آکا
پدیده‌ی اسرار آمیز super moon + تصاویر اخبارعلمی,پدیده‌ی اسرار آمیزنجومی کره‌ی ماه, پدیده‌ی اسرار آمیز نجومی کره‌ی ماهsuper moon,پدیده ماه,نجوم ، ستاره شناسی و


گفتنی است،بر اثر ایناخبار, اخبارعلمی, پدیده‌ی اسرار آمیزنجومی کره‌ی ماه,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

بررسی‌ها نشان می‌دهند، پژوهشگران این رویداد نجومی شگفت انگیر را در  یکشنبه 26مرداد ماه شناسایی کرده‌اند.

اخبار, اخبارعلمی, پدیده‌ی اسرار آمیزنجومی کره‌ی ماه,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

کارشناسان علوم فضایی در این زمان امیدوار به رصد کامل ‌تری از ماه و مطالعه در خصوص این قمر اسرار آمیز کره‌ی زمین هستند.

اخبار, اخبارعلمی, پدیده‌ی اسرار آمیزنجومی کره‌ی ماه,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

اخبارعلمی - باشگاه خبرنگاران

 گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :