ویژگی های اولین فضانورد ایرانی - آکا
سازمان فضایی ایران با اعزام میمونی به ارتفاع 120 کیلومتری سطح زمین و بازیابی سالم آن موفق شد به ششمین کشوری لقب بگیرد که به طور مستقل موفق به اعزام موجود زنده ب

سازمان فضایی ایران با اعزام میمونی به ارتفاع 120 کیلومتری سطح زمین و بازیابی سالم آن موفق شد به ششمین کشوری لقب بگیرد که به طور مستقل موفق به اعزام موجود زنده به فضا و بازیابی سالم آن شده است. پیش از ایران کشورهای، روسیه، آمریکا، چین، ژاپن و فرانسه موفق به انجام چنین کاری شده بودند.

,سفر به فضا , اولین فضانورد ایرانی , فضانورد,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

به طور معمول اعزام موجود زنده به فضا و بازگرداندن آن گامی در راستای توسعه برنامه ی فضایی سرنشین دار و در نتیجه اعزام انسان به فضا شمرده می شود و ایران نیز به طور رسمی اعلام کرده است که برنامه سفر انسان به فراسوی مرزهای فضا را در اولویت دارد.

پیش تر سرپرست سازمان فضایی ایران اعلام کرده بود با انجام موفق آزمایش ارسال میمون به فضا، ایران آماده می شود تا در مدت 5 تا 8 سال آینده نخستین ,سفر به فضا , اولین فضانورد ایرانی , فضانورد,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

پیش شرط های لازم برای افراد غیر نظامی برای ورود به برنامه ,سفر به فضا , اولین فضانورد ایرانی , فضانورد,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

شرایط نخستین ,سفر به فضا , اولین فضانورد ایرانی , فضانورد,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

با وجود عمومی شدن این سفرها در یکی دو سال آینده حتی اگر هدف اولیه نخستین فضا نورد ایرانی سفری زیر مداری باشد نمی توان به افراد عادی اتکا کرد. این آزمایش به هرحال آزمایشی خواهد بود که خطرات زیادی در آن متصور است و در بخشی از ماموریت ممکن است تصمیم گیری و انتخاب های فضانورد سرنوشت ماموریت را تعیین کند. چنین پروازی قطعا با پرواز مطمئن و تجربه شده تجاری متفاوت خواهد بود و به همین دلیل نیاز به فردی دارد که آزمایش ها و تمرین های متعددی را پشت سر گذاشته باشد قطعا در سفر مداری نیز این آمادگی ها برای اولین مراحل بیش از سفر زیر مداری خواهد بود. توانایی ذهنی بالا، توانایی بدنی، تمرین فعالیت و هوشیاری در شرایط فشار بالای ناشی از پرتاب، حفظ خونسردی و سرعت عمل در شرایط بحرانی و در برداشتن حداکثر توانایی بدنی حداقل توانایی های اولین فضانوردانی باید باشد که می خواهند قدم به فضا بگذارند.

 

بخش دانش و زندگی تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :