کلینواستت (clinostat) چیست؟ - آکا
کلینواستت (clinostat) دستگاهی است که با استفاده از چرخش,اثرات کششی جاذبه را بر روی رشد و توسعه جانداران ساکن زمین خنثی می کند,همچنین از این وسیله برای مطالعه اث

(قسمت دوم)

کلینواستت (clinostat) دستگاهی است که با استفاده از چرخش، اثرات ,کلینواستت, جاذبه, کشش,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

در نمونه ی دیگری از دستگاه کلینواستت یک بعدی (شکل 1) چرخش به کمک تسمه صورت می گیرد و در این مدل امکان چرخش هم زمان چندین نمونه وجود دارد. این دستگاه قادر است نمونه های مختلفی را با سرعت چرخشی یک دور بر دقیقه حول محوری افقی یا عمودی (در صورتی که دستگاه مایل باشد) بگرداند.

,کلینواستت, جاذبه, کشش,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

اگر شتاب گرانش اجسام بیشتر از مقدار شتاب آن بر روی زمین باشد، به شبیه سازی نیروی جانب مرکز نیاز است و در این شرایط دستگاه کلینواستت تبدیل به یک دستگاه سانتریفوژ می شود. مقدار این نیرو به سرعت زاویه ای و شعاع دستگاه بستگی دارد. دستگاه کلینواستت «چرخش سریع» تنها برای نمونه های کوچک ـ مانند بافت های سلولی که معمولاً در داخل محیط مایع هستند ـ مناسب است. سرعت چرخش نمونه ها که در داخل آمپول هایی با قطر چند میلی متر قرار گرفته اند حدود 30 تا 150 دور بر دقیقه است.

 سرعت چرخش بهینه از طریق مقایسه ی پاسخ های واقعی موجودات زنده به بی وزنی در فضا به دست می آید که این زمان چیزی در حدود 0/3 تا 3 دور بر دقیقه برای اکثر موجودات زنده است

کلینواستت تک محوری تنها برای تولید اثرات بی وزنی بر روی محور چرخش مناسب است. یک کلینواستت سه بعدی یا دومحوری که اصطلاحاً دستگاه موقعیت یابی تصادفی (RPM) نامیده می شود، می تواند ,کلینواستت, جاذبه, کشش,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

نمونه ی کامل تر دستگاه کلینواستت که برای شبیه سازی بی وزنی استفاده می شود دستگاه سقوط آزاد (FFM) نام دارد. در این دستگاه، نمونه های کوچک مانند مخلوط های معلق سلولی، تحت ,کلینواستت, جاذبه, کشش,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

بخش دانش و زندگی تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :