1- آشنایی با صور فلکی - آکا
در این بخش با طریقه ی یافتن صور فلکی آسمان ایران آشنا می شویم,
تصویر 1

رصد آسمان کار بسیار آسانی است. همه ی آنچه شما نیاز دارید یک جفت چشم و یک آسمان تاریک است. در شهرها، چراغهای خیابان، آسمان را روشن می کنند و نمی گذارند که ستارگان کم نور آسمان دیده شوند. ولی بیشتر ستارگان پرنور آسمان حتی در شهرها نیز قابل رؤیت هستند.

معمولاً سخت ترین کار، تشخیص یک ستاره یا ,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

تصویر 2

برای شروع آشنایی با صور فلکی بیایید با مشهورترین الگوی آسمانی یعنی ,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

تصویر 3
,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی
تصویر 4

,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

تصویر 5

برای اینکه ببینید آیا می توانید ,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

تصویر 6

تعداد زیادی ,صورت فلکی,دب اکبر,دب اصغر,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

تصویر 7

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :