شکارچی آسمان - آکا
صورت فلکی جبار این روزها حدود ساعت 11 شب از افق شرقی طلوع می کند و در ساعت 4 صبح در نیمه جنوبی آسمان به بیشترین ارتفاع خود می رسد,البته اگر کمی صبور باشید در ما

با دقت به تصویر زیر نگاه کنید.

تصویر زیبایی است! لطفا به آن گنبدهای تلسکوپ در سمت چپ و آن کوه ها در سمت راست پایین تصویر دقت نکنید و فقط به ستاره ها چشم بدوزید. آیا می توانید صورت فلکی خاصی را در آن بیابید؟( برای بزرگ دیدن تصویر بر روی آن کلیلک کنید.)

اگر کمی به نجوم علاقه داشته باشید و یا در یک شب رصدی شرکت کرده باشید حتما می توانید صورت فلکی جبار (شکارچی) را در قسمت بالا و وسط تصویر شناسایی کنید، اگر هم نتوانستید ایرادی ندارد! با دقت در شکل زیر و دیدن صورت فلکی شکارچی دوباره به تصویر قبل برگردید و دوباره سعی کنید آن را پیدا کنید. 

,صورت فلکی جبار این روزها حدود ساعت 11 شب از افق شرقی طلوع می کند و در ساعت 4 صبح در نیمه جنوبی آسمان,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

,صورت فلکی جبار این روزها حدود ساعت 11 شب از افق شرقی طلوع می کند و در ساعت 4 صبح در نیمه جنوبی آسمان,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

1- آشنایی با صور فلکی

در این بخش با طریقه ی یافتن صور فلکی آسمان ایران آشنا می شویم.
,صورت فلکی جبار این روزها حدود ساعت 11 شب از افق شرقی طلوع می کند و در ساعت 4 صبح در نیمه جنوبی آسمان,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

صور فلکی در نسخه های خطی

یبهشت ماه 1383 نمایش تصاویر صور فلکی در نسخه های خطی ایرانی و عربی به گزارش میراث خبر، تصاویر صور فلکی در نسخه های خطی ایرانی و عربی عنوان برنامه ای است که روز چهارشنبه30 اردیبهشت ماه از سوی انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران...
,صورت فلکی جبار این روزها حدود ساعت 11 شب از افق شرقی طلوع می کند و در ساعت 4 صبح در نیمه جنوبی آسمان,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

ستاره ای غول پیکر در سفر میان ستاره ای

احتمالا ستاره ی غول پیکر صورت فلکی جبار را می شناسید: اِبط ُ الجوزا، ابَََرغول سرخی که دوران آخر عمر خود را می گذراند.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :