جهان ما چقدر بزرگ است ؟ - آکا
واقع چقدر دور هستند,مقاله در چند بخش,سوالات پاسخ دهیم,کنیم,چیزی,center;,مقاله در چند,واقع

جهان ما چقدر بزرگ است ؟

در یک شب که آسمان صاف است ستاره ها بسیار نزدیک به نظر می آیند اما آنها در واقع چقدر دور هستند ؟

چه چیزی آن سوی آنها قرار دارد ؟ جهان ما چقدر بزرگ است ؟ در این مقاله در چند بخش سعی می کنیم تا حدی به این سوالات پاسخ دهیم.

این بخش ها به ترتیب عبارتند از:

1-فاصله ها

2- تعیین فواصل

3- ستاره های دیگر

4- کهکشان راه شیری

5-کهکشان های دیگر

6-دورترین کهکشان ها

1- نسبت فاصله ها
بدون دانستن فاصله ها، آسمان تنها همانند یک گنبد در بالای سر ماست. اما هنگامی که فاصله های ستاره ها را بدانیم. می توانیم بفهیم جهان در فضای سه بعدی چه شکلی است و  به بعضی از مهمترین سوالات پاسخ دهیم: آیا جهان ما بی کران است؟ عمر جهان ما چقدر هست؟ جای ما در این جهان کجاست؟


زمانی که از درون یک تلسکوپ به دو ستاره بطور همزمان نگاه می کنیم، ممکن است این دو ستاره در یک فاصله ی مساوی بنظر بیایند. مثلاً ستارگان B و C در قسمت شماره 1 تصویر زیر، به نظر می آید کاملاً در کنار هم هستند، امّا همان طور که در قسمت شماره 2 تصویر می بیند این دو ستاره تفاوت فاصله زیادی تا زمین دارند.

ادامه دارد...
منبع:تبیان

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :