سالروز نخستین ارتباط بشر با سیاره زهره - آکا
ناهید دارای حرکت چرخشی در جهت,زهره حداقل 425 درجه سانتیگراد می باشد,ارتباط بشر,تبدیل شود,شرق به غرب,نشان,نخستین,باعث

سالروز نخستین ارتباط بشر با سیاره زهره

آوردند، که نشان میداد ناهید دارای حرکت چرخشی در جهت معکوس است. چرخش آن از شرق به غرب است و آفتاب از مغرب طلوع و در مشرق غروب میکند. از طرف دیگر دمای سطجی زهره حداقل 425 درجه سانتیگراد می باشد. این باعث شد که هر گونه امید برای وجود حیات بر سطح این سیاره به یأس تبدیل شود.

اولین کاوش فضایی روبوتیک درباره ی سیاره زهره، و در واقع اولین کاوش فضایی سیارات در 12 فوریه 1961 با پرواز ونرا-1 آغاز شد. ولی زمانی که به فاصله 2 میلیون کیلومتری زمین رسید ارتباطش با زمین قطع گردید و بعدها از فاصله ی صدهزارکیلیومتری زهره دز نیمه ی ماه می عبور کرد.

کاوشهای ایالات متحده درباره ی سیاره زهره با کاوشگر مارینر – 1 دوباره با شکست روبرو شد. تا اینکه مارینر-2 توانست به موفقیت برسد و بعد از یک سفر 109 روزه در 14 دسامبر 1962 اولین موفقیت بین سیاره ای بشر به وقوع پیوست، و مارینر-2 از فاصله 34933 کیلومتری سطح زهره عبور کرد. وی راداری را بسوی ناهید نشانه‌روی کرد که سیگنالهای آن از ابرهای این سیاره عبور کرده و پس از برخورد با سطح جامد سیاره، منعکس گردید. برای اولین بار دانشمندان اطلاع جالبی را درباره سطح ناهید به‌دست
ترجمه:
ا.م.گمینی
منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Venus

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :