جرم کوچک کویپر - آکا
توانسته ریزترین جرمی که تاکنون در کمربند,جرم کوچک,وسیع از ذرات,خارجی,حلقه,جرم,توانسته ریزترین,توانسته ریزترین جرمی که تاکنون

جرم کوچک کویپر


تلسکوپ فضایی هابل توانسته ریزترین جرمی که تاکنون در کمربند کویپر، حلقه ای وسیع از ذرات یخی که در خارجی ترین حاشیه منظومه خورشیدی در چرخش است را رصد کند.
این جرم مشابه سوزنی در توده ای از کاه تنها 975 متر وسعت داشته و در فاصله چندین میلیارد کیلومتری از زمین قرار گرفته است. کوچکترین جرم کمربند کویپر یا KBO که پیشتر در بازتاب نور دیده شده بود، 50 برابر جرمی است که به تازگی یافته شده است.
این شواهد اولین مدارک مشاهده ای از میان جمعیتی از اجرامی به وسعت دنباله دار در کمربند کویپر است که در نتیجه برخوردهای کیهانی به وجود آمده اند بنابراین می توان گفت کمربند کویپر از برخوردهای کیهانی تکامل یافته است و به بیانی دیگر حجم اجرام یخی این منطقه طی 4.5 میلیارد سال گرد هم آمده اند.
کوچکترین جرم کمربند کویپر یا KBO که پیشتر در بازتاب نور دیده شده بود، 50 برابر جرمی است که به تازگی یافته شده است.
جرم رصد شده توسط هابل به اندازه ای کوچک و کم نور است که به نسبت آنچه هابل می تواند به صورت مستقیم رصد کند، 100 بار کوچکتر و ضعیف تر است. در واقع این جرم نه به صورت مستقیم، بلکه از تحلیل اطلاعات دیگر هابل به دست آمده است.

تلسکوپ هابل

هابل تاکنون 12 هزار ساعت از رصدهایش را در زاویه 20 درجه ای از منظومه خورشیدی به نگاه کردن به آسمان اختصاص داده است که به گفته محققان رصدهای ابزارهای نوری FGS این تلسکوپ تا کنون 50 هزار ستاره را تحت پوشش خود قرار داده اند.
فاصله این جرم کوچک یا KBO با کمک مدت زمان غیبت آن تخمین زده شده و ابعاد آن با کمک میزان تضعیف نور اندازه گیری شده است و محققان از یافتن این جرم در میان دیگر اطلاعات هابل بسیار هیجان زده اند.
بر اساس گزارش ساینس دیلی، رصدهای هابل از ستاره های نزدیک نشان داده است تعدادی از آنها از کمربندهایی مشابه کمربند کویپر برخوردارند، این دیسک ها یا کمربندها بقایای فرایند شکل گیری سیاره ها هستند.
به نقل از:جام جم

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :