یک دست، یک شهاب و آن دست، دو کهکشان - آکا
دست دو کهکشان src=,اگر به اندازه ی کافی خوش شانس باشید ممکن,دست,شهاب درست,شهاب,چنین میانه ی میدانم,تلسکوپ بسیار,اگر

یک دست، یک شهاب و آن دست، دو کهکشان


رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست...
یک دست، شهاب و آن دست، دو کهکشان!
اگر در یک شب بارش شهابی در حال رصد از میان یک تلسکوپ باشید، احتمال دیدن یک شهاب درست در وسط میدان دید تلسکوپ، بسیار کم است. ولی اگر به اندازه ی کافی خوش شانس باشید ممکن است بتوانید چنین صحنه ای را ببینید.این شهاب روشن در شب 24 ام آبان ماه در آسمان تاریک ساترلند آفریقای جنوبی درخشید. این شهاب بخشی از بارش سالانه‌ی اسدی است و از حضور ناگهانی و درخشان آن که به نور فلش عکاسی می‌ماند. در حالی عکس گرفته شد که  از میان دو ابر عبور می‌کرد. البته دو ابر در تصویر نیز در آسمان تاریک نیمکره‌ی جنوبی با چشم رویت می‌شوند- ابر‌های کوچک و بزرگ ماژلانی- قمر‌های کهکشانی راه شیری. اوج بارش شهابی اسدی امسال در 26 ام آبان ماه بود که زمین از میان جریان غباری از دنباله‌دار دوره‌ای تمپل- توتل عبور می‌کرد.
عکاس خوش شانس: Victor van Wulfen
منبع:http://apod.nojum.ir/

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :