دلیل خرابی «برخورد دهنده ی بزرگ - آکا» LHC
توانیم انجام دهیم و تلاش کنیم,نبود اما حال با اطمینان می توان گفت,آینده چنین اتفاقاتی,باز سازی,اتصالات الکتریکی,اعلام کرد,مدیر عامل,دلیل

 دلیل خرابی «برخورد دهنده ی بزرگ » LHC

دلیل خرابی درLHC نقص اتصالات الکتریکی بوده است.
"روبر آیمار" مدیر عامل "سرن" اعلام کرد: این حادثه قابل پیشبینی نبود اما حال با اطمینان می توان گفت که تمامی امور باز سازی را می توانیم انجام دهیم و تلاش کنیم که در آینده چنین اتفاقاتی رخ ندهد تا در مسیر پیشبرد وظایف تحقیقاتی خود بتوانیم حرکت کنیم

چندی پیش اخبار راه اندازی برخورد دهنده ی بزرگ هادرونی Large Hadron Collider، در تمام دنیا پیچید. این ابزار آزمایشگر عظیم الجثه، قرار بود آزمایشهایی مهم در زمینه ی فیزیک ذرات بنیادی انجام دهد که در نهایت درک فیزیکدانان را در جهت فهم بهتر بنیادهای ماده و خواص آن فزونی بخشد یا تصحیح کند.
ولی طولی نکشید که کار آزمایشی آن متوقف شد. چرا که این دستگاه دچار مشکل شده بود. در این ابزار برای ایجاد میدان مغناطیسی بسیار قوی از ابررساناهایی استفاده می کنند که تنها در دماهای بسیار پایین، خاصیت ابررسانایی خود را نشان می دهند. بنابراین برای ایجاد این دمای پایین از هلیوم مایع استفاده می شده است. ولی با نشت مقادیری از هلیوم مایع از دستگاه خنک کننده، برخورد دهنده دچار اشکال شده بود.

تحقیقات خرابی ماه سپتامبر نشان داد که دلیل این حادثه، نقص اتصالات الکتریکی دو مغناطیس از شتاب دهنده بوده است.

به گزارش «ریا نووستی» از سازمان تحقیقات هسته ای اروپا موسوم به "سرن" بر اساس این تحقیقات نقص در اتصالات الکتریکی به خرابی مکانیکی و نشت مقادیر محسوسی هلیوم مایع از سیستم خنک کننده  ابررساناهای مغناطیسی در تونل، دانشمندان را وادار ساخت تا کار برخورد دهنده را متوقف سازند.
تصاویری از عظیم ترین پروژه تحقیقاتی دنیا
به نقل از:

http://www.parssky.com/

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :