آکاایران: ساخت اولین کرم چاله مغناطیسی

آکاایران: ساخت اولین کرم چاله مغناطیسی

به گزارش آکا ایران، بررسی های اخیر دانشمندان اسپانیایی در دپارتمان فیزیک دانشگاه بارسلونا منجر به ساخت اولین کرم چاله ی دست ساز تاریخ شد در آزمایشگاه شد . این کرم چاله مغناطیسی میتواند دو ناحیه از فضا را به همدیگر متصل کند .

کرم چاله دوره ای است شبیه به تونل که دو قسمت را در فضا به هم وصل میکند منظور از دو قسمت دو جهان است که حتی مهم نیست چه مقدار فاصله میان آن دو جهان باشد .

ساخت اولین کرم چاله مغناطیسی

,X ساخت اولین کرم چاله مغناطیسیX اولین کرم چاله مغناطیسیX اولین کرم چالهX اولین چاله مغناطیسیX چاله مغناطیسیX کرم چاله مغناطیسیX عکس کرم چاله مغناطیسی

این دوره توسط فیلم هایی مانند استار ترک و جنگ ستارگان به شهرت رسیده همچنین از این دوره به عنوان راهی برای سفر در زمان نیز استفاده میکنند .

کرم چاله به وسیله ی انرژی گرانشی بو وجود میاید که با تکنولوژی امروز ساختنش مقدور نیست این کرم چاله ی محققان به وسیله ی انرژی الکترو مغناطیسی ساخته شده است تا شبیه به کرم چاله ی واقعی شود .

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :