آکاایران: محاسبه جرم کهکشان راه شیری

آکاایران: مجله علمی ایران : اندازه گیری دقیق جرم میلیاردها ستاره و جرم آسمانی که کهکشان راه شیری را تشکیل می دهند، یکی از کارهای نشدنی است. با این همه، گروهی از ستاره شناسان ادعا کرده اند که با دقت بسیاری موفق به تخمین جرم این کهکشان شده اند.

به گزارش Engadget، دانشمندان تخمین زده اند که جرم کهکشان راه شیری ۹/۵ در ۱۰ به توان ۴۱ کیلوگرم یا به عبارت دگیر ۹۵ با ۴۰ تا صفر است. این میزان ۴/۸ در ۱۰ به توان ۱۱ برابر جرم خورشید است.

ستاره شناسان برای این محاسبات از روشی با نام «اجرام خورشیدی»، که واحد استاندارد اندازه گیری است و در آن جرم اجرام آسمانی در مقایسه با جرم خورشید محاسبه می شوند، استفاده کرده اند.

دانشمندان برای انجام این محاسبات از برخی معادلات پیچیده و سنگین ریاضی استفاده کرده اند و برای حل آن از ترکیبی از تحلیل مدل بیز سلسله مراتبی به همراه اندازه گیری مستقیم سرعت «خوشه های کروی» بهره برده اند.

پیرترین اجرام کهکشان ما خوشه هایی بسیار پر جمعیت درخشان و گسترده هستند که خوشه های کروی ستارگان نامیده می شوند. در حدود ۱۲۰ خوشه ستاره ای فهرست شده است. بیشترشان در یک هاله کروی در اطراف مرکز کهکشان ها وجود دارند. خوشه های کروی در چرخش به دور کهکشان دارای مدارهایی کاملا کشیده هستند و سرعت های مداری آنها نیز بسیار زیاد است. سرعت برخی از این خوشه های کروی نسبت به خورشید حتی به ۱۰۰ کیلومتر در ثانیه می رسد.

دانشمندان با رصد کشش گرانشی خورشید روی زمین قادر به محاسبه جرم خورشید هستند. همین روش را نیز می توان برای کهکشان راه شیری و با اندازه گیری کشش گرانشی روی خوشه های ستاره ای کروی انجام داد. با این حال، در اندازه گیری نوین، جرم ستاره ها، سیارات، قمرها، گرد و غبار، ماده تاریک و هر جرمی که این کهکشان را تشکیل می دهد، محاسبه شده است.

دانشمندان می گویند که کلید رسیدن به محاسبه دقیق، در نظر گرفتن تمامی اجرام آسمانی ای است که در این کهکشان قرار دارند. آنها برای این محاسبات از ابرکامپیوترهای مدرن با قدرت پردازش بالا بهره برده اند.

.

منبع : irsci.com

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :