آکاایران: بیگ بنگ: آیا مغناطیس می تواند بر نحوه تشکیل ستارگان تاثیر بگذارد؟ تحلیل اخیر داده های سحابی شکارچی توسط دستگاه HAWC+ در رصدخانۀ هوایی سوفیا نشان می دهد که گاهی اوقات مغناطیس می تواند چنین تاثیری بگذارد.

آکاایران: شکارچی مغناطیسی

ابزار سوفیا می تواند قطبش پرتوهای فروسرخ دوردست را اندازه گیری کند؛ این کار، می تواند همترازی ذرات غبار با میدان های مغناطیسی محیطی گسترده را نشان دهد. در این عکس برجسته، این میدان های مغناطیسی بصورت خطوط منحنی وار بر روی تصویر فروسرخ سحابی شکارچی که توسط یک تلسکوپ بسیار بزرگ در شیلی گرفته شده، بخوبی دیده می شوند. سحابی کلاینمان-لو شکارچی در سمت راست بالای مرکز تصویر دیده می شود، در حالیکه ستارگان درخشان خوشۀ ذوزنقه درست در سمت چپ پایین مرکز، مشاهده می شوند. سحابی شکارچی در فاصلۀ ۱۳۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد که نزدیک ترین منطقه بزرگ تشکیل ستارگان نوین به خورشید ماست.

سایت علمی بیگ بنگ /

.

منبع : bigbangpage.com

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :