تفاوت جرم میان نوترینو و ضدنوترینو یک خطای محاسباتی است - آکا
تفاوت جرم میان,خطای محاسباتی,نتایج آزمایش جدید,src=,200,center;,فرمی نشان می دهد اطلاعاتی که سال,فرمی نشان

تفاوت جرم میان نوترینو و ضدنوترینو یک خطای محاسباتی است

نتایج آزمایش جدید فیزیکدانان لابراتوار فرمی نشان می دهد اطلاعاتی که سال گذشته در خصوص تفاوت میان جرمهای نوترینو و ضد نوترینو به دست آمد یک خطای محاسباتی بوده است.

یکسال قبل اطلاعات ارائه شده توسط آزمایش "مینوس" در برخورد دهنده لابراتوار فرمی آمریکا برای اولین بار نشان داد که بین نوترینو میونی و ضد ذره اش یعنی ضد نوترینو می تواند یک تفاوت جرمی وجود داشته باشد که این برخلاف نظریه های موجود درباره ساختار درون اتمی است. به همین علت انتشار این نتایج شگفتی جامعه فیزیک دنیا را برانگیخت.اکنون خود این دانشمندان در سمپوزیم بین المللی فعل و انفعالات لپتون فوتون در بمبئی هند اعلام کردند که احتمالاً تفاوت جرمی که در سال 2010 ارائه شد کم اهمیت تر از آن چیزی است که تصور می شد."راب پلانکت"، فیزیکدان فرمی و مدیر آزمایش مینوس در این خصوص توضیح داد: "اندازه گیریهای دقیق تر نشان می دهند که این ذرات و ضد ذرات آنها کمتر از آن چیزی که در وهله اول ارزیابی شده بود با یکدیگر تفاوت دارند. به طور خلاصله، جهان به روشی سازگار با نظریه های موجود رفتار می کند."از ژوئن گذشته، مینوس آزمایشات خود را دوبرابر کرد و از 100 تولید ضد نوترینو به عدد 197 رسید. این نتایج جدید این فرضیه را قوت می بخشد که اطلاعات سال گذشته ناشی از خطای آشکارساز و یا خطاهای محاسباتی به دست آمده اند.براساس گزارش Interactions.org، این فیزیکدانان تفاوتهای میان تعادل میان جرمهای دو نوع نوترینو را اندازه گیری و این اندازه گیریها را با تعادل جرمی میان دو نوع ضد نوترینوی سازگار مقایسه کردند.در سال 2010 دامنه تفاوت جرمی نوترینوها 40 درصد کمتر از دامنه تفاوت جرمی ضدنوترینوها بود درحالی که اطلاعات جدید نشان می دهد که این تفاوت تنها 16 درصد است.

منبع: کنجکاو
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :