فیلم برداری از یک الکترون - آکا
نوع مسیر حرکت قابل مشاهده می باشد برخی,توانستند از مسیر حرکت,حباب های کوچکی بوجود میآید که قطر آن حدود,برخی دیگر مسیری مارپیچ,فیلم برداری کنند,بتوان به طریقی ق

پژوهشگران دانشگاه براون (Brown University) توانستند از مسیر حرکت یک الکترون درون ابرشاره هلیومی (superfluid helium) فیلم برداری کنند.

همفری ماریس (Humphrey Maris) استاد دانشگاه براون و وای گیو (Wei Guo) دانشجوی دکتری تصاویر گرفته شده را در شماره 28 آپریل the Journal of Low Temperature Physics به چاپ رساندند.

فیلم الکترون با استفاده از یک دوربین معمولی خانگی گرفته شده است و در آن دو نوع مسیر حرکت قابل مشاهده می باشد. برخی الکترون ها مسیری مستقیم را میپیمایند و برخی دیگر مسیری مارپیچ.

وقتی الکترون ها از درون ابرشاره هلیوم می گذرند اطراف آنها حباب های کوچکی بوجود میآید که قطر آن حدود 40 انگسترم است. این اندازه برای تصویر بردای خیلی کوچک می باشد. پس با استفاده از امواج صوتی صادره از یک بلندگوی معمولی که از درون ابرشاره عبور داده می شد کاری کردند که این قطر به مقداری در حدود 8 میکرون برسد. سپس با تابانیدن نور و گرفتن انعکاس آن توانستند از حباب ها فیلم برداری کنند.

نوع دوم مسیر حرکت که مارپیچ است حکایت از یک رفتار ذاتی ابرشاره ها به نام جریان های گردابی می کند. هیچ کس تا کنون نمی توانست فکر کند که خطوط این گرداب را بتوان به طریقی قابل رویت کرد.

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :