اندازه گیری میدان گراویتومغناطیسی - آکا
آزمایش حدس اولیه برای علت اختلاف جرم جفت,فقط یک بار متحرک میتواند میدان مغناطیسی تولید,نسبیت عام اینشتین این پدیده قابل صرف نظر کردن,اینکه چنین خبری را اعلام کن

دانشمندان آژانس فضایی اروپا (European Space Agency) توانستند برای اولین بار معادل گرانشی یک میدان مغناطیسی را در آزمایشگاه اندازه بگیزند.

فقط یک بار متحرک میتواند میدان مغناطیسی تولید کند. از اینرو یک جرم متحرک میدان گراویتومغناطیسی تولید میکند. برطبق نطریه نسبیت عام اینشتین این پدیده قابل صرف نظر کردن است. با این حال، مارتین تاجمار (Martin Tajmar) از ARC Seibersdorf Research GmbH, Austria و همکارانش این پدیده را در آزمایشگاه اندازه گرفتند.

حلقه ای ابررسانا که 6500 بار در ثانیه میچرخد یک میدان مغناطیسی ضعیف تولید میکند که به آن گشتاور لندن (London moment ) میگویند. این آزمایش حدس اولیه برای علت اختلاف جرم جفت های کوپر(Cooper-pairs) که حامل های جریان در ابر رسانا ها هستند و آنچه تئوری کوانتوم پیش بینی کرده است را امتحان میکند.

این نتیجه حاصل شد که اختلاف موجود در جرم ها میتواند توسط بروز یک میدان گراویتومغناطیسی از حلقه ابررسانا توضیح داده شود.

آزمایش انجام شده مشابه گرانشی آزمایش الکترومغناطیسی القای فارادی در 1831 میباشد. میدان اندازه گیری شده در اینجا یکصد میلیون تریلیون برابر بزرگتر از پیش بینی نظریه اینشتین است و محققان در ابتدا از پذیرفتن آن وا ماندند.

تاجمار میگوید:" ما بیش از 250 آزمایش انجام دادیم و دستگاه را در حدود سه سال بهینه کردیم و برای اعتبار نتایجمان 8 ماه بحث انجام شد تا اینکه چنین خبری را اعلام کنیم. اکنون در مورد نتیجه مطمئن هستیم"

اگر این نتیجه تایید شود راه های جدیدی برای تحقیق و پژوهش در نسبیت عام باز خواهد شد.

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :