هنرمندی یک فیزیکدان با تصاویر ماهواره «پلانک»همه جهان را در یک تخم‌مرغ ببینید+ تصاویر - آکا
هنرمندی یک فیزیکدان با تصاویر ماهواره پلانک همه جهان را در یک تخم‌مرغ ببینید همه جهان را در یک تخم‌مرغ,داده‌های ماهواره پلانک,آژانس فضایی اروپا,تصویر نوزاد,کهکش

همه جهان را در یک تخم‌مرغ ببینید+ تصاویر

یک فیزیکدان هنرمند با استفاده از

 

هنرمندی یک فیزیکدان با تصاویر ماهواره, همه جهان در یک تخم‌مرغ, داده‌های ماهواره پلانک,مقالات فیزیک

 

هنرمندی یک فیزیکدان با تصاویر ماهواره, همه جهان در یک تخم‌مرغ, داده‌های ماهواره پلانک,مقالات فیزیک

منبع:ایسنا

گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :