اثرات سلامت محیطی رادیواکتیویته (1) - آکا
مقاله حاضر در دو قسمت به بررسی اثرات سلامت محیطی در فضاهای در معرض تشعشعات رادیواکتیو می پردازد,

مقاله حاضر در دو قسمت به بررسی اثرات سلامت محیطی در فضاهای در معرض تشعشعات رادیواکتیو می پردازد. به طور کیفی این اثرات شبیه اثراتی است که کارگران در صنعت با آن مواجه اند.

,رادیو اکتیو, پرتوهای یونیزه کننده,مقالات فیزیک

 افرادی که در معرض ,رادیو اکتیو, پرتوهای یونیزه کننده,مقالات فیزیک

زمین رادیواکتیو است، گرچه با واپاشی ایزوتوپ های با نیمه عمر بلند، این اکتیویته کمتر می شود. واپاشی رادیواکتیو سبب آزاد شدن تابش

زلزله ژاپن پرقدرت ترین زلزله دنیا از زمانی که دستگاه های لرزه نگاری وجود دارند معرفی شده است. زلزله حدود ۹ریشتری ژاپن علاوه بر تغییرات روی پوسته زمین، باعث کاهش زمان ۲۴ ساعته شبانه روز به میزان ۱/۸ میکرو ثانیه در ۲۴ ساعت شده است.
,رادیو اکتیو, پرتوهای یونیزه کننده,مقالات فیزیک

انواع اتلافات رادیواکتیو

هر چند که دور ریزهای کانی اورانیوم اتلاف هستند اما بطور حائز اهمیت رادیواکتیو نیستند. آنها محصولات جانبی حاصل از پردازش سنگهای معدنی حاوی اورانیوم هستند.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :