جهانِ فیزیک، چشم انتظار تأیید یک کشف - آکا
پیتر پاچال ـ فیزیکدانانِ فعال در «آزمایشگاه ملی شتابدهنده ی فرمی»,در ایالت ایلیونز آمریکا؛ پی به وجودِ احتمالی ِ ذره ی ناشناخته ای در جریان برخوردهای زیراتمی ِ


پیتر پاچال

چندی پیش، پژوهش گران مستقر در شتاب دهنده ی تواترون در نزدیکی  شیکاگو؛ همچون همیشه در حال بررسی برخوردهای پروتون آنتی پروتونی ای بودند که تنها راه ممکن بشر برای بازتولید ذرات بنیادین نهفته در اعماق ماده است. اما آنان به هنگام بررسی برخورد ها، نتیجه ی نامتعارفی گرفتند: برخورد ها، فورانی از ذرات سنگین و ناشناخته ای با جرم سنگین 144گیگاالکترون ولت را تولید کرده بود. در وبسایت آزمایشگاه فرمی لب می خوانیم: «نوعی قله در نمودار نتایجمان به چشم می خورد که اگر صحتش اثبات شود؛ دانشمندان بایستی وجود چنین ذره ای را بپذیرند». مشکل اینجاست که هیچ ذره ای با جرم 144گیگاالکترون ولت، در فهرست دانسته هایمان وجود ندارد. هرچند که بازه ی جرمی پیش بینی شده برای ذره ی هیگز بوزون، از 115تا 185گیگاالکترو ن ولت است؛ اما خصائص پذیرفته شده ی این ذره در چارچوب مدل استاندارد ذرات بنیادی که پذیرفته شده ترین مدل توجیه گر رفتار ذرات، در علم ,فناوری هسته ای, انرژی هسته ای, فیزیک,مقالات فیزیک

پژوهش گران، احتمال بروز هرگونه اشتباهی در مشاهداتشان را منتفی دانسته اند؛ اما می گویند که ممکن است این داده های نامتعارف، اساساً اشتباهی آماری باشد. با این حال اگرچنانچه وجود چنین ذره ای به اثبات رسد، این نخستین ذره ی کشف گشته در آزمایشگاه فرمی لب؛ پس از سال 1995خواهد بود که در آن سال، پژوهش گران موفق به آشکارسازیِ کوارک در شتابدهنده ی تواترون شدند.

حال که یافته های این گروه انتشار یافته، فرآیند طولانی بازبینی و تأییدشان آغاز شده است. اگر این ذره وجود داشته باشد؛ بایستی شتابدهنده های دیگری نظیر LHC هم وجودش را به تأیید رسانند. اگر این رخداد هم اتفاق افتد؛ دیگر همه ی کتاب های فیزیک را باید از سر نوشت.

 

 

فراوری: محسن مرادی

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :