چگونگی معدنکاری اورانیم - آکا
برای استخراج اورانیم هر دو تکنیک روباز و زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند,روش دیگری هم که بر حسب ویژگی های مواد معدنی و میزان عیار آن مورد استفاده قرار می گی

برای

اتخاذ تصمیم برای اینکه چه روشی برای استخراج یک ماده معدنی مخصوصی باید مورد استفاده قرار گیرد عمدتاً بستگی به ملاحظات ایمنی، اقتصادی و ژئومرفولوژی منطقه دارد. در صورت انجام معدن کاری زیرزمینی، احتیاط های خاصی از جمله افزایش هوا دهی جهت جلوگیری از پرتوگیری معدنکاران اجتناب ناپذیر است. 

 روش استخراج روباز

این روش وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که توده های ماده معدنی نزدیک به سطح زمین قرار گرفته باشند. در این روش محل بزرگی از سطح زمین که این سطح خیلی بزرگ تر از اندازه های ابعاد سطح توده ماده معدنی است باید باز شود. این به دلیل آن است که دیوارهای حفره باز شده باید به نحوی شیب داشته باشند. که نگاه دارنده دیوارهای بالایی و بدون خطر ریزش باشند. بنابراین در این روش مقدار مواد برداشته شده جهت دسترسی به ماده معدنی مورد نظر نسبتاً زیاد است. به همین دلیل این روش از نظر اقتصادی بستگی دارد به نسبت مواد معدنی به مواد باطله یا زاید، پر واضح است که عیار بیشتر این نسبت را افزایش می دهد. بزرگ ترین معدن اورانیم روباز در دنیا معدن راسنیگ در نامیبیا است که ایران هم در مالکیت آن سهیم است.

روش استخراج زیرزمینی

این نوع معدنکاری دهانه های کوچکی در سطح زمین دارد، ولی معمولاً میزان موادی که باید بیرون آورده شود تا به ماده معدنی اصلی دسترسی پیدا شود بطور قابل ملاحظه کمتر است از آنچه که در مورد معدنکاری یا استخراج روباز ذکر شد. در واقع یکی از دلایل دیگر استخراج زیرزمینی این است که ماده معدنی  خیلی عمیق تر از آن است که بشود به روش روباز آنرا استخراج نمود. برای اینکه این نوع معدنکاری ادامه دار و از نظر اقتصادی با صرفه باشد این نوع معادن باید دارای توده های نسبتاً پر عیار باشند.

,معدنکاری اورانیم,استخراج اورانیم,چه تزریقی,مقالات فیزیک

 استخراج یا بازیابی درجا

در این روش بدون اینکه عملیات معدن کاری مفصلی صورت پذیرد اورانیم مستقیماً توسط یک محلول شیمیایی استخراج می شود. این روش فقط در مورد ماسه سنگ هایی که میزبانی اورانیم را دارند و پایین تر از سفره های آب زیرزمینی و محصور شده در عمقی که گردش آب در آن وجود داشته است، قابلیت کاربرد دارد. معمولاً اورانیم موجود در ماده معدنی در یک محلول نسبتاً قلیایی که از طریق چاه های حفاری شده تزریق می شود حل شده و قابل بازیابی از چاه دیگر را باید داشته باشد. در این روش مواد معانی دست نخورده و در جا باقی می مانند. اورانیم حل شده در محلول فوق با روش هایی مشابه با آنچه که در کارخانه های تولید اورانیم  عمل می شود، تا حصول به کیک زرد ادامه فرآیند خواهد داد.

,معدنکاری اورانیم,استخراج اورانیم,چه تزریقی,مقالات فیزیک

بنابراین استفاده از این روش اولاً به وجود شرایط ژئولوژیکی مناسب بستگی داشته ثانیاً محصول تزریق شده باید بتواند از نزدیکی توده های معدنی عبور نماید و ثالثاً تمام محلول تزریق شده و آب های طبیعی در حوضچه ای که چاه استخراج در آنجا وجود دارد باید قابلیت برگشت داشته باشند و بالاخره اینکه شرایط فوق به گونه ای باشد که از آلودگی آب های زیرزمینی جداً خودداری شود. 

 بسنر طبیعی استخراج درجا

روش بازیابی درجا، باید به عنوان یک روش مناسب محیط زیست و غیر قهرآمیز عمل کند. لذا انتظار  می رود کمترین صدمات را در طی فرآیند ,معدنکاری اورانیم,استخراج اورانیم,چه تزریقی,مقالات فیزیک

درباره اورانیم بیشتر بدانیم(4)

در ادامه بحث زمین شناسی اورانیم سازنده های اورانیم را معرفی کردیم در این مقاله نیز به ادامه معرفی آنها و همچنین اکتشاف اورانیم می پردازیم.
,معدنکاری اورانیم,استخراج اورانیم,چه تزریقی,مقالات فیزیک

درباره اورانیم بیشتر بدانیم(3)

اورانیم فلزی است با ظرفیت های شیمیایی مختلف که به ویژه دو ظرفیت آن یعنی U+6 و U+4 در طبیعت در پی فرآیندهای اکسیداسیون و احیاء نقش آفرین می باشند.
,معدنکاری اورانیم,استخراج اورانیم,چه تزریقی,مقالات فیزیک

درباره اورانیوم بیشتر بدانیم(2)

اورانیم یک فلز نسبتاً رادیو اکتیو است که در سرتاسر پوسته کره خاکی زمین وجود دارد.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :