درباره رادیواکتیو بیشتر بدانیم(2) - آکا
در این مقاله به معرفی رادیواکتیویته مصنوعی می پردازیم,

(نوترون های گرمایی انرژی هایی مطابق با محتمل ترین انرژِی گروه نوترون ها در 68 درجه فانهایت را دارا هستند و این انرژی در حدود 0.025 الکترون ولت می باشد.)

واحدهای ,رادیواکتیو,بکرل,کوری,مقالات فیزیک

واحد قدیمی تر، کوری است که به یاد پیر و ماری کوری نامگذاری شده است. یک کوری تقریبا برابر با اکتیویته یا فعالیت، یک گرم رادیوم و معادل با 3.7 * 10^10 ,رادیواکتیو,بکرل,کوری,مقالات فیزیک

درباره رادیواکتیویته بیشتر بدانیم)1(

رادیواکتیو بخشی از طبیعت محیط زیست ما است. زمین امروزی ما شامل همه عناصر شیمیایی پایدار از کم جرم ترین یعنی هیدروژن تا بیشترین جرم مانند سرب و بیسموت می باشد.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :