آشنایی با IR و UV -قسمت اول - آکا
مادون در لغت به معنای زیر دست و قرمز به معنای هر چه به رنگ خون باشد,است,پس میتوان گفت که مادون قرمز اشعه بسیار ریز و قرمز رنگ است,

اشعه

جذب اشعه مادون قرمز

• آب یکی از مواد خیلی جاذب اشعه مادون قرمز است. محلول نمک طعام در حدود 20 برابر آب خالص اشعه را جذب می کند.

• شیشه معمولی برای اشعه مادون قرمز بلند به کلی غیر قابل نفوذ است و مورد استفاده آن در ساختن گلخانه ها برای حفظ گلها از سرما به سبب همین خاصیت است.

منابع اشعه مادون قرمز

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :