رادیواکتیویته و محیط زیست(1) - آکا
در این مقاله اشعه رادیو اکتیو با قدرت نفوذ متفاوت و منابع ایجاد رادیواکتیویته شامل منابع طبیعی و منابع مصنوعی مورد بررسی قرار می گیرند,

چکیده

در این مقاله اشعه رادیو اکتیو با قدرت نفوذ متفاوت و منابع ایجاد رادیواکتیویته شامل منابع طبیعی و منابع مصنوعی مورد بررسی قرار می گیرند. در مورد منابع مصنوعی از سلاح های هسته ای و صنایع هسته ای و اثراتی که صنایع هسته ای و به طور کلی مواد رادیو اکتیو رها شده از این صنایع در آلودگی آبها، اکوسیستم آبی و زنجیره غذایی انسان دارند، بحث می شود و به عنوان نمونه از چندین حادثه در جهان فقط به حادثه چرنوبیل که منجر به آلودگی گسترده و طولانی مدت محیط شد، اشاره می شود.

منابع رادیو اکتیویته

محیط به طور طبیعی به دلیل اشعه ای که از آسمانها، زمین، اتمهای درون جسم و از فعالیتهای عادی نظیر سوخت فسیلی و فلاحت دریافت می دارد، رادیواکتیو می باشد . اشخاص به طور متوسط در بریتانیا سالیانه مقدار 2500 میکروسیورت اشعه دریافت می کنند به طور کلی حدود 88 درصد از اشعه دریافتی که از کنترل خارج است، منشأ طبیعی دارد.

منابع طبیعی پرتوزایی شامل اشعه کیهانی (10 درصد کل تشعشعات) اشعه گاما از صخره ها و خاک (چهارده درصد که با وضعیت زمین شناسی منطقه بسیار متغیر است)، گاز رادون و تورن داخل ساختمانها (52 درصد که بسته به منابع موجود در منطقه متغیر است) و اشعه تجمع یافته در بافتها از طریق غذا و شرب (12 درصد) می شود. علیرغم تماس دائم ما با تشعشعات ناشی از منابع طبیعی حد آستانه ای برای خسارت وارده وجود ندارد و مقداری که باعث آسیب می شود تقریباً متناسب با کل مقدار اشعه جذب شده است، به طوری که ضروری است اشعه های خروجی منابع ساخت بشر که به محیط وارد می شود، محدود گردند . منابع مهم قابل کنترل اشعه در محیط آنهایی هستند که از آزمایش سلاح های هسته ای و صنایع هسته ای ناشی می شوند. آزمایش سلاح های هسته ای در دهه 1940 شروع شد و ادامه پیدا کردتا اینکه در دهه 1950 به حداکثر خود رسید. با امضای پیمان تحریم آزمایشات هسته ای در سال 1963 بین شوروی، آمریکا و انگلیس، خروجی ناشی از این منابع به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کرد ولی متأسفانه به طور کلی محو نشد. البته در حالی که سلاح های هسته ای زیادی برای مقاصد دفاعی نگهداشته می شوند، امکان وقوع جنگ هسته ای به قوت خود باقی است؛ که در صورت چنین حادثه ای با آزاد شدن تشعشع رادیواکتیویته تنها یکی از تعداد بلاهای ناگهانی مشتمل بر امکان ایجاد زمستان هسته ای و تغییرات آب و هوای جهانی خواهد بود که جهان با آن مواجه خواهد شد. (دوتو- 1989).

صنایع هسته ای شدیداً کنترل می شود و معمولاً مد نظر است که مقدار رادیواکتیویته ای که به طور معمول آزاد می شود، برای محیط و بشر مضر نباشد. به هر حال این موضوع مشکلات بالقوه ای است که با صنایع هسته ای همراه و بسیار نگران کننده است. استفاده از مواد رادیواکتیویته ضایعاتی ایجاد می کند که بایستی نسبت به دفع آن اقدام شود. ضایعات با اکتیویته بالا فقط توسط صنایع هسته ای تولید می شوند؛ ولی ضایعات با اکتیویته بالا فقط توسط صنایع هسته ای تولید می شوند ولی ضایعات با اکتیویته متوسط و پایین زیادی که در نیروگاه های هسته ای، تأسیسات دفاعی، صنایع رادیوایزوتوپ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها تولید می شوند، نیز وجود دارد. در بریتانیا سالیانه چیزی در حدود 2500 متر مکعب از ضایعات با رادیواکتیویته متوسط و 25000 متر مکعب از ضایعات با اکتیویته پایین در مقایسه با فقط 1100 متر مکعب از ضایعات هسته ای با اکتیویته بالا در مدت متجاوز از سی سال تولید می شود.

, رادیواکتیویته و محیط زیست,ضایعات هسته ای,نیروی هسته ای,مقالات فیزیک

بعضی از ضایعات مایع و گازی شکل با اکتیویته پایین ناشی از آزمایشگاه ها و بیمارستان ها مستقیماً در محیط تخلیه می شوند؛ ولی ضایعات جامد نظیر شیشه آلات، البسه، لجن ها، که اجزاء رآکتور را تشکیل می دهند و غیره و ضایعات زیاد مایع رادیواکتیویته، مدیریت بسیار دقیقی را می طلبند. دفع این مواد اگر مشکل علمی نداشته باشد، یک مشکل سیاسی است. بیشتر ضایعات با رادیواکتیویته پایین پس از بسته بندی در بشکه های فولادی و اندود کردن با سیمان سابقاً در دریا انباشته می شد ولی به نظر می رسد که دفع در خشکی از لحاظ سیاسی انتخاب برتری باشد. نگرانی چنین محلهای دفع این است که خواه محلهای دفع عمیق یا کم عمق باشند، در نهایت ممکن است در اثر نشت، آبهای سطحی یا زیرزمینی را آلوده سازند.

پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک مشکل برای آینده محسوب می شود. سایر نگرانیهای مهم، خرابکاری یا سوانحی است که در تأسیسات هسته ای روی می دهد. صنایع نیروگاه هسته ای ضرورتاً از یک پیشینـــــه سلامت خوبی برخوردار است. از چندین حادثه در جهان فقط، حادثه چرنوبیل (در ذیل شرح داده می شود) منجر به آلودگی گسترده و طولانی مدت محیط شد. هر حادثه ای که اتفاق می افتد ناراحتی و اضطراب مردم از صنایع هسته ای را نشان می دهد و با این وجود هر چقدر صنایع هسته ای ایمن باشند و به خوبی تنظیم شده باشند، حوادث اتفاق می افتد و در نهایت هم عواقب شومی برای اکوسیستم و جمعیت انسانها در سطح وسیع خواهد داشت. بنابراین صنایع هسته ای از نقطه نظر سلامت عمومی ناایمن خواهند بود.

 

ادامه دارد...

مژده اصولی

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :