رادیواکتیویته و محیط زیست(2) - آکا
مولکول آلاینده ای که امروز از کارخانه یا منبع آلوده کنندة دیگری مثلاَ در اروپا,وارد محیط می شود اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد احتمالاَ بعد از چندی می تواند د

مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن ، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین ، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است . مولکول آلاینده ای که امروز از کارخانه یا

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :