پرتو فرآورى؛ خدمتی دیگر از انرژی هسته ای - آکا
پرتو فراورى عبارت است از استفاده از منابع پرتو زا با انرژى زیاد در مقیاس صنعتى که بر مبناى توانایى و ویژگى هاى این منابع در تولید عوامل واکنش گر در مواد مورد فر

مکانیسم ,پرتو,پرتو ی فرآوری,انرژی هسته ای,مقالات فیزیک

چاقوی گاما

چاقوى گاما وسیله اى است شبیه کلاه خود که به وسیله آن مغز بیمار ، پرتو هایى به شدت کانونى شده را از

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :