آشکار سازی ذرات - آکا
آشکارسازی ذرات عبارتست از فرآیندی که در آن خصوصیاتی مانند جرم,انرژی,بار الکتریکی,مسیر حرکت و,,و در مجموع نوع یک ذره حامل انرژی که در واکنش های هسته ای بوجود می

آشکارسازی ذرات عبارتست از فرآیندی که در آن خصوصیاتی مانند جرم ، انرژی ، بار الکتریکی ، مسیر حرکت و ... و در مجموع نوع یک ذره حامل انرژی که در واکنش های هسته ای بوجود می آید، توسط دستگاهی (اغلب آشکارساز) تعیین می شود.

دید کلی

فرآیند آشکارسازی متشکل از یک دستگاه آشکارساز است که بسته به نوع ذره تابشی و آشکارسازی خصیصه ای از ذره ، نوع دستگاه فرق می کند. سهم عمده در آشکارسازی ذره توسط ماده ای متناسب با ذره تابشی در دستگاه آشکارساز انجام می شود که عبارت است از برهمکنش ذره باردار حامل انرژی با الکترونهای مداری ماده آشکارسازی که این برهمکنش توسط مدارهای الکترونیکی آشکارساز ، به یک پالس الکتریکی تبدیل می شود. عوامل موثر بر آشکارسازی ذرات در این مقوله مورد بررسی قرار می گیرد.

,آشکار سازی ذرات,ذرات تابشی,اتاقک حبابی ,مقالات فیزیک

اتاقک ابر

اتاقک ابر متشکل از محفظه ای از هوا و بخار آب به حالت اشباع است. در اطراف یونهای تشکیل شده از تابش ذرات باردار حامل انرژی ، قطره های آب تشکیل می شود که با نوردهی مناسب می توان مسیر حرکت ذره را دید یا عکسبردای کرد.

,آشکار سازی ذرات,ذرات تابشی,اتاقک حبابی ,مقالات فیزیک

امولسیون عکاسی

در مسیر ذرات تابشی باردار حامل انرژی دانه های هالوژنه نقره تشکیل می شود که می توان آن را پس از ظهور فیلم عکاسی روئیت کرد.

آشکارساز سوسوزن (سینتیلاسیون)

در یک بلور جسم جامد ، برهمکنش ذره باردار پرانرژی با الکترونهای مداری باعث کنده شدن آنها می شود. الکترون کنده شده وقتی در تهیجا (مدار الکترونی فاقد الکترون) می افتد، نور گسیل می کند. اگر بلور به این نور شفاف باشد، عبور ذره باردار حامل انرژی با سینتیلاسیون یا سوسوزنی نور گسیل شده از بلور علامت داده می شود که این علامت نوری توسط اثر فتوالکتریک به یک تپ الکتریکی تبدیل می شود.

آشکارساز گازی

در آشکارساز گازی ذره باردار حامل انرژی در گاز پر شده میان دو الکترود فلزی تولید زوج الکترون _ یون می کند. میدان الکتریکی از برقراری ولتاژ حاصل می شود که این میدان باعث شتاب الکترونها و یون ها به ترتیب به طرف الکترود مثبت و منفی می شود. چون در مسیر حرکت با اتمهای دیگر برخورد می کنند، حرکت آنها حرکت سوقی است.

آشکارسازهای حالت جامد یا نیم رسانا

این نوع آشکارسازها از یک اتصال p - n میان سیلیسیم یا ژرمانیم نوع P و نوع n تشکیل یافته است. وقتی ولتاژی در خلاف جهت رسانش دیود اعمال می شود، ناحیه ای تهی از حاملهای بار در پیوندگاه بوجود می آید. هنگامی که ذره باردار حامل انرژی در طول ناحیه تهی حرکت می کند، در نتیجه برهمکنش آن با الکترونهای داخل بلور مسیر با زوجهای الکترون _ حفره معین می شود. الکترونها و حفره ها جمع می شوند و تپی الکتریکی در شمارشگر بوجود می آید.

طیف سنج های مغناطیسی

در طیف سنج های مغناطیسی از میدان مغناطیسی یکنواخت استفاده می کنند. اگر از یک

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :