حفاظت در برابر مواد پرتوزا - آکا
پرتو انتقال دهنده انرژی از راه تابش است,هنگامی که پرتوی انرژی خود را از دست بدهد,دیگر پرتو نیست,پرتو می تواند وارد اتم بشود و با برخورد به الکترونها و یا هسته

پرتو انتقال دهنده انرژی از راه تابش است. هنگامی که پرتوی انرژی خود را از دست بدهد، دیگر پرتو نیست. پرتو می تواند وارد اتم بشود و با برخورد به الکترونها و یا هسته اتم را از حالت عادی و طبیعی خارج کند.

اصول کلی حفاظت در برابر پرتوزاها

پرتو در هر برخورد بخشی از انرژی خود را از دست می دهد و در نهایت متوقف می شود. برای مثال پرتوهای آلفا پس از متوقف شدن از حالت پرتوی خارج شده و به هسته اتمی تبدیل می گردند. پرتوها می توانند ذره یا امواج الکترومغناطیسی باشند. پرتوگیری بدن از مواد رادیواکتیو می تواند

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :