قدیمی ترین نور کیهان با جزئیاتی بی سابقه اندازه گیری شد!
بیگ بنگ: گروهی از محققان به رهبری دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توانسته اند یکی از دقیق ترین سنجشهای تاکنون از بقایای قدیمی ترین نور جهان را انجام دهند.

آکاایران: بیگ بنگ: گروهی از محققان به رهبری دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توانسته اند یکی از دقیق ترین سنجشهای تاکنون از بقایای قدیمی ترین نور جهان را انجام دهند.

آکاایران: قدیمی ترین نور کیهان با جزئیاتی بی سابقه اندازه گیری شد!

این تحقیقات با استفاده از آشکارساز تلسکوپ هوان تران که در صحرای آتاکامای شیلی قرار دارد انجام شده است.

به گزارش ایسنا، دانشمندان موفق به شناسایی اسکلت جهان موسوم به تابش زمینه کیهانی شده اند که ۳۸۰ هزار سال پس از بیگ بنگ شروع به شکل گیری کرد. نقشه برداری جهان به این شیوه می تواند به کشف برخی از اسرار آن از جمله ماده و انرژی تاریک کمک کند. این یافته ها توسط کنسرسیوم Polarbear به رهبری دکتر آدریان لی از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بدست آمده است.

محققان با استفاده از آشکارسازهای روی تلسکوپ هوان تران در صحرای آتاکامای شیلی توانستند کیهان را اندازه گیری کنند. پژوهش آنها چیزی جدا اما مشابه نتایج پروژه Bicep2 است که اوایل سال جاری منتشر شده و نشانه ای از تورم جهانی را شناسایی کرده بود. در تورم کیهان در واقع بقایای جهان به سرعت در حال تورم در زمانی است که تنها کسری از ثانیه عمر کرده بود. آنچه تیم Polarbear کشف کرده اند، یک «قطبش» نور ابتدایی جهان بود. قطبش در نجوم اساسا به شیوه ای که نور بصورت امواج در جهان سفر می کند، اشاره دارد. قطبش حالت B که در این پژوهش توسط گروه Polarbear اندازه گیری شده، با میدانهای مغناطیسی مرتبط است.

حالت دیگر موسوم به حالت E به میدانهای الکتریکی اشاره دارد. در حالیکه قطبش حالت E اطلاعات کمی را با خود دارد، میزان اطلاعات قطبش حالت B بیشتر است چرا که فوتونها تنها زمانی این اطلاعات را با خود حمل می کنند که ماده در اطراف آخرین نقطه انکسار بطور یکنواخت توزیع شده باشد. از این رو، کشف آن توسط تیم Polarbear به عنوان نگاه مهمی به جهان اولیه تلقی می شود.

,انرژی تاریک,بیگ بنگ,تابش بیگ بنگ

تصویری از شبیه سازی تکامل شبکه های عظیم کهکشانی در کیهان

پس از بیگ بنگ در ۱۳٫۸ میلیارد سال قبل، جهان بقدری داغ و متراکم بود که نور به شکل بی نهایت از ذره ای به ذره دیگر منعکس می شد و همه اتمهای شکل گرفته را پراکنده و یونیزه می کرد. تنها در سن ۳۸۰ هزارسالگی جهان بود که به اندازه کافی سرد شد تا یک اتم هیدروژن ثابت از یک الکترون و یک پروتون تشکیل شده و به سرعت تجزیه نشود. در این زمان، ناگهان تمام ذرات نور موسوم به فوتونها آزاد شدند.

دکتر لی گفت: فوتونها از شکل حرکتی پرش به اطراف به حالت پرواز مستقیم تغییر شکل داده و اساسا به ما اجازه دادند تا تصویری از جهان در ۳۸۰ هزار سال پس از بیگ بنگ را بدست بیاوریم. فوتونهای امروزی که تا حدود سه درجه کلوین بالای صفر مطلق سرد شده اند، هنوز حاوی اطلاعاتی از آخرین تعاملشان با ماده هستند. بطور خاص، جریان ماده به دلیل نوسانات تراکم در جایی که فوتون آخرین انکسار خود را داشته، یک قطبش خاص به آن فوتون می دهد. این بقایا توسط گروه Polarbear کشف شده اند.

این تیم ممکن است در نهایت نتایج Bicep2 را تائید یا رد کنند، اگرچه تاکنون این گروه بر ترجمه الگوهای قطبش تابش زمینه کیهانی به شکل نقشه توزیع ماده در زمان تورم جهانی حدود ۳۸۰ هزار پس از بیگ بنگ تمرکز داشته اند. رویکرد Polarbear که نمونه مورد استفاده از گروه دیگر متفاوت است، ممکن است به محققان در تعیین زمانی که انرژی تاریک –نیروی اسرارآمیزی که به انبساط جهانی سرعت بخشیده- شروع به غلبه بر گرانش و از هم پاشیدن آن کرده است، کمک کند.


,انرژی تاریک,بیگ بنگ,تابش بیگ بنگ

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :