مشهورترین پارادوکس های تاریخ – قسمت چهارم
پارادوکس های نسبیت – قسمت دوم: سال ها زمان لازم بود تا نوع نگرش اینشتین به وسیله ی جوامع علمی به رسمیت شناخته شود. ولی اینشتین منتظر نماند. او می خواست نظریه ی

آکاایران: پارادوکس های نسبیت – قسمت دوم:

سال ها زمان لازم بود تا نوع نگرش اینشتین به وسیله ی جوامع علمی به رسمیت شناخته شود. ولی اینشتین منتظر نماند. او می خواست نظریه ی جدید نسبیت خود را که نسبیت عام نام گرفت، به گرانش نیز تعمیم دهد. اینشتین می دانست که این کار چقدر می تواند مشکل باشد. واضح بود که نظریه ی او از طرف موفق ترین نظریه ی زمان خود تهدید می شد. ماکس پلانک، بنیانگذار نظریه ی کوانتوم، به او اینگونه هشدار داده بود:

««  به عنوان یک دوست قدیمی باید به تو هشدار دهم که اولاً موفق نخواهی شد و حتی اگر موفق هم شوی، هیچ کس تو را باور نمی کند.»»

اینشتین دریافت که نظریه ی جدید نسبیت او، در نظریه ی گرانش نیوتن اختلال ایجاد می کند. بر طبق نظریه ی نیوتون، گرانش به طور آنی در سراسر جهان منتقل می شود. این مسئله منجر به برانگیختن سوالی می شد که حتی کودکان نیز گاهی می پرسند:

«« اگر خورشید ناپدید شود، چه اتفاقی می افتد؟»»

آکاایران: مشهورترین پارادوکس های تاریخ – قسمت چهارم

از نظر نیوتن، کل کیهان به طور آنی و هم زمان از ناپدید شدن خورشید آگاه می شوند. ولی بر اساس نسبیت خاص، این غیر ممکن است، چرا که سرعت انتشار تأثیر ناپدید شدن یک ستاره، به سرعت نور محدود می شود. بر اساس نسبیت، ناپدید شدن ناگهانی یک ستاره، به سرعت نور محدود می شود. بر اساس نسبیت، ناپدید شدن ناگهانی خورشید، باید یک موج ناگهانی کروی از نوع گرانش ایجاد کند که با سرعت نور منتشر می شود. بیرون از دایره رو به گسترش این موج، ناظران خواهند گفت که خورشید هنوز در حال درخشش است، زیرا که موج گرانشی هنوز زمان کافی برای رسیدن به آنها را نیافته است. ولی درون موج، یک ناظر خواهد گفت که خورشید ناپدید شده است. برای حل این مشکل، اینشتین تصویر کاملاًً متفاوتی از فضا و زمان ارائه کرد.

نیوتن فضا و زمان را به عنوان عرصه ای وسیع در نظر گرفت که درون آن رخدادها بر اساس قوانین حرکت او به وقوع می پیوستند. این عرصه، علی رغم اینکه مملو از ناشناخته ها و رموز بود، ولی ضرورتاً  لَخت و بی حرکت بود. شاهدی بی اراده که تنها ناظر رقص طبیعت است. ولی اینشتین این ایده را متحول کرد. از نظر اینشتین، خود صحنه بخشی مهم از زندگی به شمار می رفت. در جهان اینشتین فضا و زمان پویا بوده و به فرم های عجیبی خم شده و انحناء می یافت.

از نظر ناظری نسبیتی، واضح است که اصلاً نیرویی وجود ندارد. کششی هم وجود ندارد. تنها انحنای ایجاد شده در بافت فضازمان است که باعث حرکت جسم در مسیری منحنی می شود.

بنابراین اینشتین به این باور رسید که گرانش بیشتر شبیه یک ساختار است تا یک نیروی غیر قابل رؤیت که به طور آنی بر سراسر جهان اثر می گذارد. اگر کسی به سرعت این ساختار را تکان دهد، امواجی شکل می گیرند که با سرعت محدودی پیش می روند. و این توضیحی برای پارادوکس ناپدید شدن خورشید بود. با وارد شدن گرانش به مسئله انحنای فضا-زمان، اینشتین قادر شد که گرانش را با نسبیت آشتی دهد.

,آلبرت اینشتین,اینشتین,بیگ بنگ

مورچه ای را تصور کنید که از روی کاغذی ناصاف و پرچین و چروک عبور می کند. چون سطح کاغذ ناهموار است، مورچه، مثل ملوانان مست به چپ و راست تلوتلو می خورد. مورچه ادعا می کند که من مست نیستم، بلکه نیرویی مرموز مرا به زحمت می اندازد و به چپ و راست تکان می دهد. از نظر مورچه، فضای تهی پر است از نیروهای مرموز که او را از قدم برداشتن در مسیر مستقیم باز می دارند. با نگریستن به مورچه از فاصله ی نزدیک می بینیم که اصلاً نیرویی وجود ندارد که او را بکشاند، بلکه تا شدگی های کاغذ مچاله شده، او را می راند. نیروهایی که بر مورچه عمل می کنند، توهمی هستند که در اصل ناشی از انحنای خود فضا هستند. نیروی به ظاهر کششی، در حقیقت رانشی است که با قدم گذاشتن روی تاشدگی کاغذ ایجاد می شود. به بیان دیگر، این گرانش نیست که مورچه را به سمت خود می کشد، بلکه این فضاست که او را می راند.

در سال ۱۹۱۵، اینشتین بالاخره توانست آنچه را نظریه ی نسبیت عام می نامید، کامل کند. این نظریه ، تاکنون ساختار اساسی تمام علم کیهان شناسی بوده است. در این تصویر جدید شگفت آور، گرانش دیگر نیروی مستقلی نیست که جهان را پر کرده باشد، بکله اثر ظاهری انحنای ساختار فضا-زمان است. نظریه ی او چنان قدرتمند بود که او توانست آن را در یک معادله به طول ۲ سانتی متر خلاصه کند. در این نظریه ی جدید، مقدار انحنای فضا-زمان از طریق مقدار جرم و انرژی موجود در آن، مشخص می شود. به پرتاب سنگی در استخر بیاندیشید. مجموعه ای از اعوجاجات از این برخورد ایجاد می شود. هرچه سنگ بزرگ تر باشد، اعوجاجات سطح استخر بیشتر خواهد شد. به طور مشابه، هرچه ستاره بزرگ تر باشد، انحنای فضا-زمان اطراف ستاره بیشتر خواهد بود.

ادامه دارد …


,آلبرت اینشتین,اینشتین,بیگ بنگ

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :