نقطه ذوب فلز گالیوم 30 درجه ی سانتیگراد است و اگر آن را در کف دست خود قرار دهید ذوب می شود
نقطه ذوب فلز گالیوم 30 درجه ی سانتیگراد است و اگر آن را در کف دست خود قرار دهید ذوب می شود. مرجع: Gallium

آکاایران: نقطه ذوب فلز گالیوم 30 درجه ی سانتیگراد است و اگر آن را در کف دست خود قرار دهید ذوب می شود

آکاایران: نقطه ذوب فلز گالیوم ۳۰ درجه ی سانتیگراد است و اگر آن را در کف دست خود قرار دهید ذوب می شود.

مرجع:

Gallium

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :