چرا رنگین کمان نیم دایره است؟ |
برای اینکه رنگین کمان بوجود بیاید سه شرط لازم است. شرط اول تابش آفتاب است. شرط دوم این است که آفتاب پشت سر شما باشد و شرط سوم این است که ...

آکاایران: از نظر تئوری همه ی رنگین کمان ها دایره ی کامل هستند ولی در روی زمین ما معمولاً فقط نیمه ی بالایی آن ها را می بینیم. از آنجاییکه مرکز رنگین کمان به صورت قطری در طرف مقابل موقعیت خورشید در آسمان است بیشترین مقداری که ما می توانیم از رنگین کمان ببینیم حدود ۵۰% آن است که آن هم در هنگام صبح زود یا غروب که خورشید پایین است قابل مشاهده است. برای اینکه بتوانیم دایره ی کامل را ببینیم لازم است که قطرات آب در زیر افق دید بیننده باشند.

وقتی نور خورشید به داخل قطرات باران می تابد آن ها به صورت منشورهای کوچکی عمل می کنند که نور را متفرق کرده و به رنگ های مجزا تجزیه می کند. بهترین و شفاف ترین رنگین کمان زمانی تشکیل می شود که باران خیلی شدید باشد و قطرات بزرگی در آسمان باشند. در واقع پرتوهای نور در هنگام عبور از قطرات آب دو بار خم می شوند. بار اول زمانی است که وارد قطرات آب می شوند و بار دوم هنگامی که از قطرات خارج می شوند.

دلیل دایره بودن رنگین کمان این است که قطرات آب با زاویه ی بین ۴۰ تا ۴۲ درجه از زاویه ی ورودشان خارج می شوند و تجمع این پرتوها در هنگام تابیدن نور به قطرات باران باعث می شود که یک دایره تشکیل شود ولی اگر خورشید خیلی پایین باشد مثلاً هنگام صبح یا غروب ما فقط یک نیمه از این کره را می بینیم و هر چه خورشید بالاتر باشد ما مقدار کمتری از دایره ی رنگین کمان را می بینیم. تنها راهی که بتوان دایره ی کامل رنگین کمان را دید این است که به بالای قطرات باران رفته و خورشید را در پشت سر خود داشته باشیم؛ مثلاً در داخل هواپیما و یا بالای یک آبشار می توان یک رنگین کمان دایره ای کامل را دید.

مرجع:

Rainbow

Why the shape of rainbow is semicircular after rain why not the whole atmosphere is colorful?

.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :