آخرین نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی هوش از سر شما می برد
استیون هاوکینگ به جهان های موازی اعتقاد دارد اما نمی توانید بپذیرید که تعداد آنها نا محدود است بلکه معتقد است آنها محدود هستند

آکاایران: آخرین نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی به قدری عجیب و پیچیده است که پس از آشنایی با آن احساس می کنید مغز شما از کار افتاده است و دیگر توان فکر کردن ندارید.

آخرین نظریه هاوکینگ در خصوص منشا کیهان بسیار پیچیده بوده و فهم آن تا حدود زیادی برای هر کسی ممکن نخواهد بود. او این نظریه را قبل از مرگ ارائه داد و دنیای فیزیک را بهت زده کرد.

نظریه چند جهانی (Multiverse) یکی از پیچیده ترین و نامتعارف ترین نتایج نسبیت عام و نظریه ریسمانهاست. بر اساس این نظریه جهان های بی نهایت وجود دارند که کنار هم بطور موازی حرکت می کنند و  هرجهان ممکن است با جهان مجاور خود اختلافاتی داشته باشد.

اما مطابق با دیدگاه آخر هاوکینگ، پیچیدگی کیهان کمتر از آنچیزی است که تصور می شود و در واقع نظریه های چند جهانی بی نهایت اغراق آمیز هستند. نظریه های چند جهانی مبتنی بر مفهوم تورم ابدی (eternal inflation) است که در سال ۱۹۷۹ مطرح شد.

هاوکینگ و نظریه تورم ابدی

بر اساس نظریه تورم ابدی، جهان پس از بیگ بنگ در حال توسعه و متورم شدن است. سپس از فرایند تورم باز می ایستد و انرژی باقی مانده تبدیل به ماده و تشعشع می شود. طبق نظریه تورم ابدی حباب هایی از فضا از تورم باز می ایستند و منجر به شکل گیری برخال(Fractal)  می شوند.

آکاایران: آخرین نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی هوش از سر شما می برد

ساختار برخال یا فراکتال به گونه ای است که از بخش های مختلف تشکیل شده، اما با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین به یک ساختار واحد می رسیم. یعنی تمامی بخش های این ساختار در واقع چه بزرگ و چه کوچک به یک اندازه و شکل هستند.

هر آنچه که ما در کیهان مرئی اطراف خود می بینیم در واقع مظروف یکی از این حباب های فضایی است که از فرایند تورمی دست کشیده و به ستاره ها و کهکشان ها اجازه داده تا شکل بگیرند.

اما از سوی دیگر در حباب های دیگری از فضا و بر اثر تاثیر کوانتومی، تورم از حرکت باز نمی ایستد و منجر به شگل گیری تعداد نامحدودی از جهان های مختلف در آینده می شود.

همچنین بخوانید:

جنجالی ترین معمای استیون هاوکینگ در مورد کیهان همچنان بی پاسخ مانده است!

هاوکینگ می گوید که نظریه تورم ابدی بر آن است که جهان های مختلف تشکیل شده که توسط اقیانوسی در حال تورم از هم جا می شوند تعداد نامحدودی را شامل می گردند که هر یک از این بسته های کیهانی متفاوت و یا جهان های موازی دارای شیمی و فیزیک مختص به خود هستند و همه آنها در مجموع مفهوم چند جهانی را شکل می دهند.

بی علاقگی هاوکینگ به بی نهایت بودن جهان های موازی

اما هاوکینگ علاقه ای به بی نهایت بودن تعداد جهان های موازی ندارد، زیرا بی نهایت بودن جهان های موازی مانع از آزمایش فرضیه یا تئوری چند جهانی می شود. هاوکینگ عقیده دارد که مدل تورم ابدی مدلی است که نمی توان صحت آن را تایید کرد.

تفاوت و اختلافات بین تئوری نسبیت عام انیشتین و نظریه کوانتوم باعث ایجاد این نظریه اشتباه شده است و هاوکینگ سعی دارد با استفاه از نظریه ریسمان ها این دو را آشتی دهد.

هاوکینگ در نهایت نتیجه می گیرد که کیهان دارای ساختاری برخال و یا فراکتال نیست که از بخش های مختلف اما همگون و بی نهایت تشکیل شده باشد.

لذا بر اساس دیدگاه هاوکینگ، چند جهانی بودن کیهان تعداد نامحدودی را شامل نمی شود بلکه جهان های موازی محدود هستند. البته این به معنای رد چند جهانی کیهان نیست، بلکه تنها به آن محدودیت می بخشد و کار تست کردن نظریه چند جهانی در آینده را ساده خواهد کرد.

منبع :sciencealert
.

منبع : gadgetnews.ir

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :