واقعی ترین ربات انسان نما رونمایی شد - آکا
طراح سرشناس ژاپن در حوزه رباتیک شنبه 25 خرداد ماه در همایش بین المللی آینده جهانی 2045 شبیه ترین ربات به انسان را رونمایی کرد,

طراح سرشناس ژاپن در حوزه ,ربات, انسان نما, رونمایی,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

نکته جالب که درباره سخنرانی این استاد دانشگاه اوزاکا و طراح سرشناس ,ربات, انسان نما, رونمایی,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

وی زمان کمتری را نسبت به ژنوئید صرف ساخت "تله نوئید" کرده و ظرافت کمتری در انتخاب مو یا اعضای بدن به کار برده است، اما نکته مهم تواناییها و ظرفیتهای این ربات انسان نما است که قرار است در آینده جایگزین تلفن های همراه شود.

به طور کلی کارهای ایشیگورو مرزهایی را که وی آن را فرا بشر می داند کنار زده است، این مرزها همان جایی است که انسان و فناوری ناپدید می شوند.

در پایان سخنرانی ایشیگور در این همایش، ربات وی به سخن آمد و گفت دفعه بعد ارائه بهتری خواهد داشت، حتی از خود ایشیگورو واقعی نیز بهتر ظاهر خواهد شد.

 

بخش دانش و زندگی تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :