همزیستی روبات و انسان - آکا
با رشد قابلیت ها و افت قیمت روبات ها,این دست ساخته های آهنی کم کم دارند راه خود را به خانه های ما باز می کنند, اما همانند پدیده های دیگر,روبات ها نیز

 

با رشد قابلیت ها و افت قیمت

به گفته برخی تحلیلگران، ما هنوز از رویاهای علمی- تخیلی مان که در آن ,روبات, انسان, ایزاک آسیموف,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

تا سال ها ,روبات, انسان, ایزاک آسیموف,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

هورویتز عنوان می کند که تیم وی خواستار تحقیقات بیش تر روی بازخوردهای روانی انسان ها در مقابل سیستم های روباتیکی شده اند. این گروه همچنین پیشنهاد کرده اند ماشین هایی طراحی شوند که قادر به شرح استدلال خود به انسان ها باشند. در حالی که اخلاق گرایان، حقوق دانان و کاشناسان روباتیک در این فکرند که انسان ها چگونه می تواند انسان و ماشین های خودکار را ادغام کنند ،  همچنین شواهد نشان می دهد که میان این دو توازنی در حال برقراری است.

 

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :