سورنا؛ ربات ملی، اقدار ایرانی - آکا
پروژه سورنا که نام خود را از سردار بزرگ ایران وام گرفته و در سال های تحریم به شکوفایی رسیده است بار دیگر ثابت می کند که ایرانی می تواند,

 

روم باستان پایه های تمدن اروپای امروزیست. کراسوس یکی از سرداران بزرگ روم، فرمانده شام (سوریه کنونی)، آرزوی تصرف ایران را در سر می پروراند. زمان حکومت اشک سیزدهم (Orod) در حالی که ارد پادشاه ایران در سرزمین های شرقی در جنگ بود برای مقابله با حمله روم ها از سمت غرب، یکی از شجاع ترین سرداران خود به نام "

,سورنا,ربات,رباتیک,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

 

 

 

 

 

 

 

 

آذرماه سال 1387، در میان تحریم های اعمال شده از غرب، ,سورنا,ربات,رباتیک,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

بنا بود ,سورنا,ربات,رباتیک,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

,سورنا,ربات,رباتیک,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

,سورنا,ربات,رباتیک,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

 

 

 

 

 

 

 

 

سورنا2 به آرامی گام بر می دارد و میتواند تعادل خود را روی یک پا حفظ کند.

درست است که سورنا2 در مقایسه با نمونه های دیگر خود در جهان از جایگاه تکنیکی بالایی برخوردار نیست ولی آغازی ست برای حرکت های بزرگتر رباتیک و هوش مصنوعی کشور.

پروژه سورنا که نام خود را از سردار بزرگ ایران وام گرفته و در سال های تحریم به شکوفایی رسیده است بار دیگر ثابت می کند که "ایرانی می تواند".

 

 

تهیه و تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :