ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی - آکا
قطعات سیستم قدرت به شما اجازه ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی که شامل المان های خطی و غیر خطی هستند را می دهد,از بخش 1 تا بخش 3 مدار زیر ساخته و شبیه سازی می ش

در مقاله قبلی در مورد متلب مختصری گفتگو کردیم که با عنوان "نرم افزار مطلب" بود  , یکی از کاربران تذکر به جایی دادند و ما از این پس به توضیح این نرم افزار تحت عنوان "نرم افزار  متلب" خواهیم پرداخت

قطعات سیستم قدرت به شما اجازه ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی که شامل المان های خطی و غیر خطی هستند را می دهد مدار زیر مدار جالبی است که در آن در ابتدا

- کتابخانه قطعات سیستم قدرت , powerlib را بررسی خواهید کرد .

- سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه یک مدار ساده از کتابخانه powerlib بسازیم .

- قطعات simulink را به مدارمان وصل می نماییم.

مدار زیر یک سیستم قدرت هم توان را که یک خط انتقال 300 کیلومتری را تغذیه می کند نشان می دهد, خط در طرف تغذیه با القاگر شنت جبران شده است  یک  Breaker اجازه باردار و بی بار کردن خط را می دهد برای ساده کردن بحث فقط یکی از سه فاز نمایش داده شده است پارامتر های نشان داده شده در شکل مقادیر مربوط به سیستم قدرت powerlib می باشند

ساختن مدار با کتابخانه powerlib

استفاده از رابط گرافیکی , اتصال قطعات simulink به قطعات قدرت را امکان پذیر می نماید . قطعات در کتابخانه ویژه ای به اسم  powerlib گردآوری شده اند.

با وارد کردن دستور Powerlib در محیط MATLAB , کتابخانه قطعات سیستم قدرت را باز نمایید:

این فرمان یک پنجره simulink  را نمایش می دهد که آیکون کتابخانه های مختلف را نشان می دهد.

ما می توانیم این کتابخانه ها را باز نماییم تا قطعاتی که به مدارمان کپی خواهد شد را ببینیم . هر قطعه با آیکونی که دارای ورودی و خروجی های منطبق بر ترمینالهای قطعه می باشد , نمایش داده می شود.

,ربات و سیمولینک و متلب,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

1- در پنجره  powerlib از منوی file یک پنجره جدید که اولین مدار ما خواهد بود باز نماییم . آن را با نام  circuit1 ذخیره نماییم .

2- کتابخانه منابع تغذیه  (Electerical sources )  را باز نموده و یک

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :